Een avontuur begint pas aan de grens van je eigen comfortzone

De beste ideeën ontstaan op de gekste momenten en worden vaak bedacht door mensen van wie je het niet verwacht. Je kunt als bedrijf een aantal mensen aanwijzen om samen goede, innoverende ideeën te bedenken en ze faciliteren met een groot vel papier en zeeën van tijd, maar de kans dat ze iets bedenken dat werkelijk afwijkt en iets nieuws brengt is heel klein. Goede ideeën ontstaan spontaan, bij mensen in alle rangen en standen van een organisatie en gaan meestal verloren omdat ze niet worden opgemerkt.

De beste ideeën ontstaan op de gekste momenten en worden vaak bedacht door mensen van wie je het niet verwacht. Je kunt als bedrijf een aantal mensen aanwijzen om samen goede, innoverende ideeën te bedenken en ze faciliteren met een groot vel papier en zeeën van tijd, maar de kans dat ze iets bedenken dat werkelijk afwijkt en iets nieuws brengt is heel klein. Goede ideeën ontstaan spontaan, bij mensen in alle rangen en standen van een organisatie en gaan meestal verloren omdat ze niet worden opgemerkt.


Bij KIEN werkt het ook niet als we ons met zijn allen opsluiten om na te gaan denken over innovatie in de installatiebranche. Onze ideeën komen door gesprekken met onze partners en ontstaan op de meest gekke momenten. Sterker nog, veel ideeën worden door bedrijven, ingenieurs, hoogleraren of andere betrokkenen aangedragen en hoeven we niet zelf te bedenken. Het zou immers heel vreemd zijn als KIEN meent voor alle uitdagingen hét orakel te zijn. Die wijsheid hebben we (helaas) niet in pacht.


KIEN 2.0: meer dan een knooppunt

Wat wij wel zijn, is een netwerk- en kennisorganisatie. We bieden een verzamelplek waar ideeën samenkomen en waar we door samenwerking ideeën helpen te versterken. Dat kan op veel verschillende manieren. Het best kun je daarvoor een vergelijking maken met een transferium; een plek waar alle vormen van vervoer samenkomen, reizigers elkaar ontmoeten en met een ander vervoermiddel de reis naar een doel vervolgen. In de grote steden heb je verschillende van dat soort transferia, waar automobilisten de trein pakken of reizigers vanuit een vliegtuig met een taxi worden thuisgebracht. Alle vormen van vervoer, van groot en snel naar klein en langzaam, zijn hier mogelijk.


Deze parallel is vergelijkbaar met wat KIEN doet. Wij helpen onze stakeholders verder op weg. Soms kan dat door te verwijzen naar de juiste experts, denk maar aan wat we bedrijven met de Vragenbank aanbieden, andere keren gaat het bijvoorbeeld om het bij elkaar brengen van meerdere partijen om een verandering ook werkelijkheid te laten worden. Daarbij kun je denken aan de inspanningen die we doen om de technologische én maatschappelijke revolutie die fotonica brengt over het voetlicht te brengen.


Vergroten en versnellen

De koppelingen die KIEN maakt, zijn niet vanzelfsprekend. Zo spreken onderwijsinstellingen en bedrijven vaak niet dezelfde taal en hebben alle partijen elk hun eigen belangen. Maar het is wel nodig dat relevante partners met elkaar het gesprek aangaan. Dat kan heel onwennig aanvoelen, maar juist bij de uitwerking van nieuwe concepten is het van belang om op dezelfde lijn te gaan zitten of de handen ineen te slaan. Op die manier stap je van je eigen fiets over naar het gezamenlijke vliegtuig. In de terminal die KIEN creëert, komen de partijen samen. De Inspiratie- en Innovatietafels die wij organiseren, maken dat we met elkaar het gesprek aangaan en inzien waarom we uit onze comfortzone moeten komen. Zonder KIEN blijven partijen in hun eigen vehikel voor het stoplicht staan.


Wat er in de nieuwe wereld staat te gebeuren is één groot avontuur. Partijen gaan elkaar steeds vaker nodig hebben om oplossingen te ontwikkelen die alleen werken als initiatieven kunnen opschalen. Als innovatie versneld moet worden, is KIEN daarvoor de aangewezen partij.


Naar de stip op de horizon

Bij alle partijen die met KIEN te maken hebben, leven dromen. Dat zie ik bij alle fabrikanten, vakgroepen, universiteiten en instituten in ons netwerk. Die dromen kunnen realiteit worden als ideeën in beweging komen en wij kunnen daarbij helpen. Door continu in gesprek te blijven en nieuwe invalshoeken toe te voegen – zo gaan we binnenkort veel meer doen met sociale innovatie en kennisoverdracht via masterclasses – maken we ons transferium steeds beter en breiden we het waar nodig uit. Met elkaar gaan we vervolgens de grens over!