Drie technodagen over toepassing en voordelen van smart led

Led bestaat al sinds het begin van de 20ste eeuw. Pas in het laatste decennium wordt led breed toegepast in woningen en gebouwen. Smart led gaat weer een stap verder. Tijdens drie technodagen van stichting KIEN werden installateurs diepgaand geïnformeerd over toepassing en voordelen in de praktijk van smart led.

Led bestaat al sinds het begin van de 20ste eeuw. Pas in het laatste decennium wordt led breed toegepast in woningen en gebouwen. Smart led gaat weer een stap verder. Daarmee wordt de integratie van verlichting en gebouwautomatisering bedoeld. Het systeem wordt gevoed via de databekabeling en combineert verlichting en sensoren. Dat levert allerlei nieuwe toepassingsmogelijkheden op en leidt onder meer tot verbeterde duurzaamheid en meer comfort. Er ontstaat bovendien een nieuwe stroom aan waardevolle managementinformatie. Tijdens drie technodagen van stichting KIEN werden installateurs diepgaand geïnformeerd over toepassing en voordelen in de praktijk van smart led.


—————————————————————————————————————————————————-


Smart Led in Smart Buildings


31 oktober, Bunnik; 14 november, Assen; 21 november, Eindhoven


Presentaties door: Jan Meutzner, Meutzner Licht Design; Rob Verbeelen, Luxendi; Frank Krommenhoek, Unica 


—————————————————————————————————————————————————-


Marktkansen voor de installateur


Naast de traditionele 230 volt (led-)verlichting worden in smart buildings steeds vaker zwakstroomsystemen (via databekabeling) toegepast. Tijdens de led-technodagen bespraken  installateurs en presentatoren uitgebreid de werking van smart led, de duurzaamheidsdoelstellingen die hiermee te realiseren zijn en de marktkansen die smart led biedt in de installatiepraktijk. De experts belichtten de kwaliteit en het comfort van led-verlichting, led als onderdeel van intelligente netwerken, de langere levensduur en besparingsmogelijkheden en hoe technologie geïntegreerd kan worden in verlichting. Ook gingen ze in op de praktische kant van ontwerp, engineering, aanleg, kosten, onderhoud en gebruik.


Algemene conclusie: smart led heeft veel te bieden. De combinatie met sensoren en de voordelen op het gebied van stuurinformatie, duurzaamheidwinst en kostenbesparing zijn voor gebouwenbeheerders en installateurs zeer interessant. Het vraagt wel om aandacht voor veiligheid en om een goed lichtontwerp. Het vraagt ook nadrukkelijk om kennis van zaken van de installateur.


Jan Meutzner: ‘Investeer in jezelf’


Jan Meutzner (Meutzner Licht Opleiding) schetste hoe snel veranderingen in de markt gaan. Technologie heeft een immense impact op de samenleving. Voor de ontwikkelingen op het gebied van verlichting is dat niet anders. Verlichting is immers meer dan alleen het uitlichten van ruimtes of zaken. Licht staat voor zien, herkennen, veiligheid, gezondheid, emotie en energie. Hij ziet het onderwerp als een grote uitdaging voor iedereen in de keten: van wetenschap tot gebruiker, van architect tot fabrikant, groothandel en installateur. Kennis van de markt en de techniek en regelmatige scholing zijn wat Meutzner betreft cruciaal om succesvol in de markt te kunnen opereren met slimme leds en intelligente netwerken. Zijn oproep aan installateurs is dan ook: mis de aansluiting niet! Presentatie van Jan Meutzner.


Frank Krommenhoek: Smart led


“ICT neemt een steeds belangrijkere rol in als backbone van de organisatie en voor het beheer van gebouwen. Je kunt ICT tegenwoordig beschouwen als de vierde nutsvoorziening”, aldus Frank Krommenhoek. In het verlengde daarvan is smart led op zwakstroom via databekabeling net zo’n belangrijk aspect in gebouwen. Verlichting heeft volgens Frank Krommenhoek het grootste aandeel in het energieverbruik van gebouwen. Overstappen op smart led kan dus leiden tot een significante kostenbesparing. Led-verlichting heeft een langere levensduur, biedt een betere kwaliteit licht en is aanzienlijk goedkoper in gebruik. Zeker als led gecombineerd wordt met intelligente systemen. Met een hoge sensordichtheid is het heel eenvoudig om de verlichting af te stemmen op het gebruik en de behoefte. De sensoren vergaren informatie over onder meer bezetting en beschikbaarheid van ruimtes en op basis daarvan is een zeer efficiënt verlichtingsplatform in te stellen. Presentatie van Frank Krommenhoek.


Rob Verbeelen: Technologie geïntegreerd in verlichting


Rob Verbeelen diepte de mogelijkheden van integratie van verlichting en digitale techologie verder uit. Het gaat dan om het integreren van onder meer de led lichtbron, de elektronische driver, dimming control, sensoren voor prestatie van de led zelf, maar ook voor detectie van beweging en aanwezigheid en communicatietechnologie. De lancering van de smartphone, en met name van de iPhone, heeft de mogelijkheden van integratie versneld en verbeterd. Dat is mede de oorzaak ervan dat verlichting ook deel uitmaakt van de ‘information age’. Presentatie van Rob Verbeelen.


Jan Meutzner: Het verantwoorde gebruik van led


In zijn hoedanigheid als eigenaar van Meutzner Licht Design ging Jan Meutzner dieper in op  de criteria voor het duurzame gebruik van led-verlichting. Hij besprak de techniek en voorschriften voor elektrische veiligheid, energielabels, garantie, elektrostatische invloeden en de diverse keurmerken. Jan Meutzner gaf de aanwezige installateurs waardevolle tips en wees hen op de elektrotechnische aandachtspunten omtrent lichtplan en veiligheid. Hij vertelde ook dat KIEN bezig is met een opleveringsprotocol voor led-verlichting en met een register voor fabrikanten. Presentatie van Jan Meutzner.