Derde succesvolle Technodag

Op 8 oktober jl. vond de derde KIEN Technodag plaats. Een druk bezochte, succesvolle, interactieve dag, die in het teken stond van opwekking, opslag en Power Quality bij grootschalige installaties tot 80A. Ruim 200 installateurs, fabrikanten, adviseurs en overige belangstellenden bezochten de KIEN Technodag die plaatsvond tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch.

Op 8 oktober jl. vond de derde KIEN Technodag plaats. Een druk bezochte, succesvolle, interactieve dag, die in het teken stond van opwekking, opslag en Power Quality bij grootschalige installaties tot 80A. Ruim 200 installateurs, fabrikanten, adviseurs en overige belangstellenden bezochten de KIEN Technodag die plaatsvond tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch. De meesten van hen grepen deze gelegenheid aan om ook een bezoek aan de beurs te brengen.


Na een korte inleiding over Stichting KIEN door de dagvoorzitter Anna Provoost, trapte Ben Smulders van eigenenergie.net af met zijn visie op de installatie van grootschalige PV. Hij gaf aan waar de struikelpunten liggen en wat er zoal mis kan gaan als je de installatie niet volledig doorgrondt. Eigenenergie.net is distributeur en specialist op het gebied van dunne-film zonnepanelen. Voor de installatie van de panelen gaan zij samenwerkingen aan met regionale installateurs. Een aantal van hen was ook aanwezig in de zaal en meerdere installateurs gaven aan in de toekomst ook samen te willen werken met deze organisatie. Na de presentatie van Ben Smulders werd door de zaal flink gediscussieerd over veiligheid, wetgeving, de voor- en nadelen van dunne-film zonnepanelen en het type omvormer dat het meest geschikt is.Opleidingen

An Geysenbergh geeft trainingen en verzorgt de technische support voor pre-sales bij SMA Benelux. Zij gaf aan dat als omvormerfabrikant SMA Benelux veel waarde hecht aan goede opleidingen voor installateurs. Zeker nu de markt voor zonnepanelen in het commerciële segment steeds groter wordt, is het belangrijk dat installateurs goed weten wat de mogelijkheden en risico’s van het aansluiten van grootschalige installaties zijn. Ook naar aanleiding van de presentatie van An Geysenbergh werd volop gediscussieerd met de zaal, waarbij ook de beide sprekers elkaar uitdaagden.


Na afloop van het eerste blok werd door de deelnemers volop gebruik gemaakt van de gelegenheid tot netwerken en het bezoeken van de beurs. Er werd uitgebreid kennis uitgewisseld tussen sprekers, deelnemers en het team van KIEN.Energieopslag en energieopwekking

In het tweede blok kwam Energieopslag in combinatie met opwekking aan bod. Kropman Installatietechniek is bezig om een Smart-Grid ready kantoorpand te realiseren in hun vestiging in Breda. Kevin de Bont heeft als onderdeel van zijn afstudeerstage de verschillende mogelijkheden van energieopslag onderzocht. In zijn presentatie gaf hij aan welke technieken zij in overweging nemen en welke andere duurzame technologieën zijn toegepast in het kantoorgebouw. Hij beaamde in de discussie dat het momenteel nog lastig is een sluitende businesscase te maken voor opslag, maar dat dit er in de toekomst zeker aan komt. Hierbij spelen zowel veranderende salderingsregelingen als de dalende kostprijs voor opslagmedia een grote rol.


Energiebesparing en opwekking

Croon Elektrotechniek is een andere elektrotechnisch installateur die bezig is met de verduurzaming van hun eigen panden. Jarno Leeuwesteijn is binnen het bedrijf projectleider voor het ZeroWatt gebouw. Naast het systeem voor energieopslag dat in dit project gebruikt wordt, liet hij ook zien welke andere methodes voor energiebesparing en opwekking toegepast worden. Zowel Jarno Leeuwesteijn als Kevin de Bont gaven aan dat KIEN van harte welkom is om een keer met een groep ondernemers een bezoek te brengen aan de panden waar zij aan werken. Wie hierin geïnteresseerd is, kan dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@stichtingkien.nl.


Praktijkcases

Aan het einde van de dag bleef een groep van circa 40 deelnemers over om deel te nemen aan de workshop Power Quality. Veel installateurs en eindklanten lopen tegen problemen aan na installatie van nieuwe technologieën. Een deel van deze problemen is te wijten aan een slechte Power Quality. Na een korte introductie in het thema door Jorlan Peeters van Hyteps, werden de deelnemers aan het werk gezet met een aantal praktijkcases. Zij werden uitgedaagd om na te denken over problemen met onder andere zonnepanelen en ledverlichting. De discussies duurden ook tijdens het netwerkdiner nog voort. Gelukkig kon Jorlan Peeters na het diner snel de door Hyteps gevonden oplossingen presenteren. Daarbij werden ook de door de deelnemers aangedragen oplossingen besproken.


In de nieuwe versie van de norm NEN 1010 die in september 2015 uitkwam, zijn ook meerdere nieuwe bepalingen opgenomen met betrekking tot Power Quality. Sjef Cobben, professor aan de Technische Universiteit Eindhoven, is betrokken bij de totstandkoming van deze nieuwe NEN 1010. Hij heeft aangegeven welke wijzigingen er zijn op het gebied van Power Quality en waarom het zo belangrijk is om hier aandacht aan te besteden. Hij raadt installateurs dan ook aan om zich goed te verdiepen in de nieuwe NEN 1010.


In de discussie met beide sprekers kwam naar voren dat problemen vaak verschillende oorzaken kunnen hebben en dat vakkennis van groot belang is om deze op te sporen en te verhelpen. Daarnaast moet altijd gelet worden op de veiligheid van de installatie.


Tijdens de borrel na afloop was er weer volop gelegenheid om de sprekers, de projectleiders van KIEN en andere professionals te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.


Technodag november

Op woensdag 25 november vindt de volgende KIEN Technodag plaats. Hier staan onder andere Internet of Things en nieuwe technologieën in led op het programma. Discussieert u dan met ons mee?