De kansen en bedreigingen rondom IoT binnen woning-, gebouw- en procesautomatisering voor de installateur

In navolging van het succes van de Technodag (oftewel: KIEN Innovatiemeesters Inspireert), die op 13 juni 2017 volledig in het teken stond van Internet of Things, ging KIEN Innovatiemeesters op 13 september weer een stapje verder in de materie. Met een tweetal interactieve sessies op een inspirerende locatie in Woerden werd de rol van de installateur en diens kansen binnen woning-, gebouw- en procesautomatisering nader belicht.

In navolging van het succes van de Technodag (oftewel: KIEN Innovatiemeesters Inspireert), die op 13 juni 2017 volledig in het teken stond van Internet of Things, ging KIEN Innovatiemeesters op 13 september weer een stapje verder in de materie. Met een tweetal interactieve sessies op een inspirerende locatie in Woerden werd de rol van de installateur en diens kansen binnen woning-, gebouw- en procesautomatisering nader belicht.

IoT binnen gebouw- en procesautomatisering bij het MKB

De eerste sessie was gericht op Internet of Things (IoT) binnen gebouw- en procesautomatisering bij het MKB. In 2020 zijn er naar verwachting maar liefst 25 miljard internetaansluitingen. Het blijkt echter dat veel MKB-bedrijven slecht voorbereid zijn op de huidige cyberaanvallen en ransomware. Hierdoor lopen MKB-bedrijven grote risico’s op het gebied van bedrijfsspionage, verlies van bedrijfsgegevens en imagoschade. Door slimme IoT-toepassingen op vlakken als gebouwautomatisering en slimme gebouwtechnologie, data- en informatiebeveiliging en procesautomatisering kan de MKB’er zich hiertegen wapenen. Aan de hand van presentaties en discussies onder leiding van Manuel Janssen (Projectmanager rondom het thema IoT bij KIEN Innovatiemeesters) en presentaties van Jan Kerdèl (Kerdèl Business Development) en Angelo Peeters (Triplence Technologies BV), werden interessante discussiepunten aan de kaak gesteld.

Wrap-up van de sessie:

Internet of Things stelt MKB- en installatiebedrijven in de ‘smart industry’ in staat om meer applicaties te ontwikkelen voor het ontvangen en versturen van informatie. Hierbij is de beveiliging van data- en internetconnectiviteit van essentieel belang, zodat hackers geen toegang kunnen krijgen.

Ondersteuning door ICT-bedrijven leidt ertoe dat installatiebedrijven op een veilige manier apparaten en applicaties kunnen installeren, waarna ‘remote service’ kan worden geboden. Hierin heeft ook de installateur zijn verantwoordelijkheid. De installateur kan immers aansprakelijk gesteld worden of een boete krijgen bij het ontstaan van datalekken en imagoschade. Als concrete oplossing voor het beveiligen van een bedrijfsnetwerk werd “Aperium Private IoT Cloud” gepresenteerd.

IoT binnen woningautomatisering ten behoeve van de Retail

In de tweede sessie werd IoT binnen woningautomatisering ten behoeve van de Retail aan de kaak gesteld en werd er dieper ingegaan op de kansen die IoT biedt, maar ook de valkuilen rondom datalekken en cyberaanvallen. De presentaties van Rob Wierenga (Uneto-VNI) en Angelo Peeters (Triplence Technologies BV) lieten zien dat we dankzij IoT een beter, comfortabeler, veiliger, gezonder en duurzamer leven kunnen krijgen. Het gebrek aan wetgeving en slechte databeveiliging van ‘smart devices’ vormen momenteel echter een groot risico. Van duizenden Nederlanders staat er ongewild de meest privacygevoelige informatie open en bloot op het internet. Denk hierbij aan wachtwoorden, kopieën van paspoorten et cetera.

Wrap-up van de sessie:

Steeds meer apparaten in ons huis en op kantoor worden aan het internet gekoppeld en zijn op afstand te bedienen. Vaak zijn die apparaten echter niet of nauwelijks beveiligd. Bovendien weten veel mensen niet hoe deze beveiliging werkt of ze gaan er niet zorgvuldig genoeg mee om. Hierdoor zijn deze apparaten gemakkelijk te hacken door criminelen, waarna zij toegang krijgen tot een netwerk. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Denk hierbij aan afpersing, identiteitsfraude, datalekken, inbraak en privacy schending. Beveiliging is daarom absolute noodzaak!

Voor installateurs is het zeer belangrijk om nauw samen te werken met de Retail om deze problemen het hoofd te kunnen bieden. Hierin heeft de installateur ook zijn verantwoordelijkheid. Ook in dit geval kan de installateur aansprakelijk worden gesteld of een boete krijgen bij het ontstaan van datalekken en imagoschade. Als concrete oplossing voor het beveiligen van een bedrijfsnetwerk werd ook hier “Aperium Private IoT Cloud” gepresenteerd.

Vervolg – Innovatietafels

Op korte termijn start KIEN Innovatiemeesters met innovatietafels rondom het onderwerp IoT. Het doel van deze innovatietafels is om samen concrete stappen te zetten om een kans in de IoT-markt te benutten. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Neem dan contact op met Manuel via manueljanssen@kieninnovatiemeesters.nl.