De ideale app ontwikkel je samen

Een app heeft pas echt waarde als alle betrokken partijen meedoen in het ontwikkelproces, wat als resultaat heeft dat deze ook daadwerkelijk gebruikt wordt door de doelgroep. Gesteund door dit idee gingen ouderen, installateurs en bouwbedrijven vrijdag 22 januari aan de slag om in een co-creatie workshop een app te bouwen die vitale ouderen informeert en inspireert over de verbouwing van de woning, met aandacht voor Langer Zelfstandig Thuis Wonen (LZTW).


Een app heeft pas echt waarde als alle betrokken partijen meedoen in het ontwikkelproces, wat als resultaat heeft dat deze ook daadwerkelijk gebruikt wordt door de doelgroep. Gesteund door dit idee gingen ouderen, installateurs en bouwbedrijven vrijdag 22 januari aan de slag om in een co-creatie workshop een app te bouwen die vitale ouderen informeert en inspireert over de verbouwing van de woning, met aandacht voor Langer Zelfstandig Thuis Wonen (LZTW).


Voorafgaand aan de workshop in Drachten hebben studenten van de NHL Hogeschool Leeuwarden onder begeleiding van Stichting KIEN en Generatie Thuis twee app-concepten ontwikkeld. Aan de hand van deze concepten zijn Debbie Mous (Stichting KIEN) en Mieke Koot (Generatie Thuis) in de workshop gesprekken aangegaan met ouderen, installateurs en bouwbedrijven. De betrokken partijen konden daarbij zelf een vroege versie van de apps gebruiken, om een gevoel te krijgen bij hoe de app voor hen zou kunnen werken.


Samenwerking tussen ondernemers en ouderen is belangrijk, aangezien allen van deze innovatieve mobiele applicatie gebruik zullen maken. De thuiswonende oudere moet de ondernemer met behulp van de app kunnen tonen wat de wensen zijn om langer duurzaam thuis te kunnen blijven wonen, waarna de ondernemer de technische mogelijkheden toont en met oplossingen komt. Ook draagt de ondernemer hierbij aanvullende adviezen aan. De app wordt samen in de woning gebruikt, waardoor betrokken partijen tegelijkertijd naar de mogelijkheden en uitdagingen kunnen kijken.


Deelnemers aan de workshop spraken na afloop van een energieke dag, waarin veel geleerd is. Allen zien deze vorm van co-creatie als een goede opstap naar de volgende fase in het project. Nu al zien installateurs en bouwbedrijven de waarde van de toekomstige app in hun werk. Ze zien het als een waardevol instrument om in het gesprek met klanten te gebruiken. Een app kan het proces met de klant niet alleen verbeteren, maar ook aanzienlijk versnellen.


Stichting KIEN en Generatie Thuis gaan komende tijd aan de slag met de ideeën die zijn opgedaan naar aanleiding van de discussies rond de concepten. Er is nu voldoende kennis om te kunnen starten met het finale design en de bouw van een inspirerend app.