De consument als sparringpartner voor ‘De Bouwcampus’

Momenteel worden in Delft de handen uit de mouwen gestoken voor het project ‘De Bouwcampus’. Deze campus zal gaan dienen als thuisbasis

Momenteel worden in Delft de handen uit de mouwen gestoken voor het project ‘De Bouwcampus’. Deze campus zal gaan dienen als thuisbasis van diverse kennisinstituten. Het wil een lerende omgeving bieden waar plek is voor workshops, scholing en training en waar mensen fysiek bij elkaar kunnen komen.


‘Er wordt meer en meer gepraat over de kracht van de consument’


Ik juich dit initiatief als voorvechter van het delen van kennis natuurlijk luid toe, maar mis binnen de organisatie nog een erg belangrijke sparringpartner. De consument, oftewel de uiteindelijke afnemer. Ik vrees ervoor dat ‘De Bouwcampus’ in de welbekend top down valkuil tuint. Opdrachtnemers kunnen namelijk wel als Willie Wortels gaan bedenken wat goed en gewild is, maar dat is nu juist wat de consument ons zou moeten vertellen. De bottom up aanpak wordt in deze tijd steeds vaker succesvol toegepast en er wordt meer en meer gepraat over de kracht van de consument. Laten we daar dan ook naar luisteren en geen oude wijn in nieuwe zakken doen. Stel de consument en zijn wens centraal en verzamel de wetenschap en technologie om hem heen. Ik adviseer de initiatiefnemers van ‘De Bouwcampus’ hiermee dan nu ook de bouwkolom te kantelen. Ga vanaf nu niet langer alleen met opdrachtnemers rond de tafel, maar betrek de consument in het gesprek. Vraag de consument naar zijn wens, voorkom zo ruis tussen vraag en aanbod en werk samen succesvol door naar de top.


Om ons heen zien we nu al dat deze bottom up aanpak succes heeft. Neem bijvoorbeeld de Aireys-wijk in Eindhoven. Hier worden momenteel 115 woningen klaargemaakt ten behoeve van de verduurzaming van deze wijk. De bewoners van deze huizen werd gevraagd naar hun eigen duurzame woonwens. Vervolgens werd hen een ‘menukaart’ met specifieke mogelijkheden voor deze verduurzaming voorgelegd. Dit leidde tot een aanstekelijk  enthousiasme onder de Eindhovenaren. Het doel van het project is om de wijk uiteindelijk energieneutraal te krijgen en hiervoor is samenwerking met de bewoners van groot, zo niet van doorslaggevend, belang.


‘Kantel de gedateerde bouwkolom en betrek de consument vanaf stap 1’


Beste initiatiefnemers van ‘De Bouwcampus’, dit is nu ook voor jullie de uitgelezen kans om af te wijken van de ouderwetse methode en te kiezen voor de bottom up aanpak. Kantel die gedateerde bouwkolom, ga voor innovatie en neem de consument op als sparringpartner.