Crowdfunding werkt, ook voor installateurs

Stichting KIEN hield op 12 december de workshop Crowdfunding werkt. Daarin vertelden ondernemers en opdrachtgevers over crowdfunding als reële en succesvolle financieringsvorm. Onder leiding van Hans Hufen van QA+ gingen sprekers en deelnemers in op de praktijk van crowdfunding: hoe organiseer ik het, wat zijn de juiste platforms, wat kost het en wat levert het op, behalve de financiering.

Crowdfunding is de laatste tijd veel in het nieuws. Als we erover lezen, gaat het vaak over hippe start-ups of alternatieve bedrijven die financiering ophalen voor een nieuwe producten of diensten. Maar crowdfunding wordt steeds meer gemeengoed, ook in de traditionelere bedrijfstakken als installatie en bouw. Stichting KIEN hield op 12 december de workshop Crowdfunding werkt. Daarin vertelden ondernemers en opdrachtgevers over crowdfunding als reële en succesvolle financieringsvorm. Onder leiding van Hans Hufen van QA+ gingen sprekers en deelnemers in op de praktijk van crowdfunding: hoe organiseer ik het, wat zijn de juiste platforms, wat kost het en wat levert het op, behalve de financiering. Conclusie: crowdfunding werkt, ook in de installatiebranche.


Martin van Alem van Geld voor Elkaar, het grootste crowdfundingplatform in Nederland en spreker tijdens de KIEN-workshop, hanteert deze definitie van crowdfunding: “Het is een verzamelbegrip voor verschillende initiatieven waarbij vele kleine toezeggingen kunnen leiden tot het behalen van het doelkapitaal. De vraag naar geld en het aanbod van geld worden direct aan elkaar gekoppeld.” Crowdfunding past bij maatschappelijke onderwerpen als de deeleconomie en het ondernemerschap van burgers. Anderzijds is het door terughoudendheid van banken bij het verstrekken van leningen, soms ook de enige financieringsoptie.


‘Het is ook hard werken’


Crowdfunding heeft enerzijds idealistische trekjes: burgers ondersteunen graag maatschappelijk verantwoorde projecten. Anderzijds worden kleine investeerders aangetrokken door het verdienmodel. Duurzaamheidsprojecten zijn geschikt voor crowdfunding omdat die beide motivaties verbinden. Groene projecten, bijvoorbeeld op het gebied van LED, zonne-energie, hebben volgens Hans Hufen een hoge ‘aaibaarheidsfactor’. En dat maakt dat crowdfunding ook zijn intrede heeft gedaan in de wereld van de installateur. Voordeel is ook, aldus Hufen, dat de investeerders zich persoonlijk betrokken voelen bij het traject en het uiteindelijke product. Door crowdfunding kan een ondernemer een zeer hechte klantengroep aan zich binden. De workshop van KIEN had als doel om crowdfunding persoonlijk te maken en de deelnemers te laten zien welke routes er liggen en wat de kansen en uitdagingen zijn voor installateurs.


Peter van den Berg, senior beleidsmedewerker van de gemeente Neder-Betuwe, belichtte de opdrachtgeverskant. Zijn gemeente heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De gemeente schreef een aanbesteding uit voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van gemeentelijke panden. Crowdfunding was daarbij een belangrijk speerpunt. De gemeente wilde dat de aannemende partijen een voorstel deden voor deze vorm van financiering. Zo wilde de gemeente het maatschappelijk draagvlak voor de duurzaamheidsprojecten versterken. Inmiddels liggen er ruim duizend zonnepanelen op negen gemeentegebouwen. Burgers participeerden voor ruim anderhalve ton in de projecten. Neder-Betuwe was in 2012 de eerste gemeente in Nederland die de zonnepanelen op haar gemeentehuis crowdfunde en is nog steeds de enige gemeente in Nederland die zoveel verschillende type gebouwen heeft gecrowdfund. De presentatie van Peter van der Berg.


Ron van Lingen, directeur van ThermiQ, vertelde hoe zijn bedrijf een concept ontwikkelde om zonne-energie en infraroodverwarming met elkaar te verbinden. Banken wilden niet financieren en dus zocht hij investeerders in de crowd. Dat was dus enerzijds noodgedwongen, anderzijds past het bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen van ThermIQ. Van Lingen nam de deelnemers mee in het hele proces van crowdfunding: van idee naar uitvoering.


Henriette Sperling, financieel manager bij Greeniant, ging zeer gedetailleerd in op hoe haar bedrijf de ontwikkeling van software voor energiebeheer via de slimme meter gefinancierd kreeg. Zij haalde in zo’n twee jaar tijd ruim drie ton op via crowdfunding. Die toezeggingen maakten het bovendien makkelijker om aanvullende financiering via andere kanalen binnen te halen. Zij liet de deelnemers aan de workshop zien dat het betrekken van mensen hard werken is. Greeniant voerde ruim acht weken een zorgvuldig opgezette campagne om de investeringen op gang te brengen. Dat vergde een flinke investering in tijd en ook in geld voor onder meer alle PR en communicatie. De presentatie van Henriette Sperling.


Martin van Alem van Geld voor Elkaar besprak de praktische aandachtspunten bij het inzetten van crowdfunding. Geld voor Elkaar is het grootste crowdfundplatform van Nederland en heeft al veel projecten helpen financieren. Er zijn meer platforms in Nederland en een van de aandachtspunten voor installateurs is ook dat ze het juiste platform voor hun idee of product kiezen. Ten slotte heeft Geld voor Elkaar nog een praktische handreiking voor installateurs die aan de slag willen: 10 tips voor een succesvolle financiering door crowdfunding. De presentatie van Martin van Alem.


“Het is zeker geen greep in de lucht”


Kees van Schaik, eigenaar van Elektrotechniek Kees van Schaik bv uit Harmelen, vond de workshop ‘Crowdfunding werkt’ erg interessant. “Ik was geïnteresseerd in hoe crowdfunding werkt, maar ook nog wel een beetje sceptisch. Het is een totaal andere manier van financieren, maar ik wist niet dat het zo goed georganiseerd was, bijvoorbeeld via Geld voor elkaar. Je kunt niet zomaar vrijblijvend een plan lanceren en geld proberen op te halen. Er moet echt een gedegen plan achter zitten voor  het geaccepteerd wordt bij Geld voor elkaar.” Van Schaik ziet nog geen zakelijke toepassing voor hem. Wel overweegt hij als investeerder deel te nemen, individueel of met een groep. “De workshop was goed van opzet, met verhalen van beide kanten. Ik geloof zeker dat we crowdfunding steeds meer zullen tegenkomen en ik heb gezien dat het geen greep in de lucht is. Het is een serieus te nemen financieringsvorm.”