Column: mag het onsje meer zijn?

In onze maatschappij volgen de technologische en maatschappelijke veranderingen elkaar in een razendsnel tempo op. Innovatie neemt in snelheid toe. In veel vernieuwings- en veranderingsprocessen speelt elektrotechniek een essentiële rol. Immers elektrotechniek knoopt alles aan elkaar!


 


In onze maatschappij volgen de technologische en maatschappelijke veranderingen elkaar in een razendsnel tempo op. Innovatie neemt in snelheid toe. In veel vernieuwings- en veranderingsprocessen speelt elektrotechniek een essentiële rol. Immers elektrotechniek knoopt alles aan elkaar!Om bij te dragen aan uw innovatieve rol van betekenis als e-installateur, is Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) opgericht. KIEN is er voor alle e-installateurs: groot en klein. KIEN vertaalt technologische innovatie naar marktkansen en reikt u concrete handvatten aan om deze marktkansen te benutten.KIEN biedt u als e-installateur ook de kans voorop te lopen in de markt. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën maar ook door te profiteren van nieuwe businessmodellen als het gaat om bijvoorbeeld financiering en samenwerking!KIEN, het knooppunt dat wetenschap, bedrijfsleven en overheid bij elkaar brengt, bestaat inmiddels één jaar. In die periode hebben we innovatieve concepten opgetuigd rond specifieke thema’s als zorg, comfort en veiligheid in de bestaande woning en 0-energie (Smart Grid). Inmiddels is een aantal concrete instrumenten beschikbaar. Via zogenoemde interactieve themadagen brengen we e-installateurs daarvan op de hoogte. En voor de noodzakelijke kennisoverdracht bereiden we samen met OTIB,  het onderwijsinstituut van de installatiebranche, cursussen voor.Maak als e-installateur gebruik van de concepten die KIEN ontwikkelt. Met die aantekening dat u zich als e-installateur meer kunt profileren als probleemoplosser en vanuit de (bestaande) klant kunt innoveren. Met een duur woord ‘bottom-up’-benadering genoemd. 
Immers met uw bestaande klanten heeft u als e-installateur een vertrouwensband opgebouwd. Het is aan u als ondernemer om kritisch te kijken naar wat u nog meer voor uw klanten kunt betekenen. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. En denk nou niet dat klanten daarvan vreemd opkijken. Want collega-ondernemers als slagers doen het al jaren. Of is u nog nooit gevraagd “Mag het een onsje meer zijn?”Adrie van Duijne

Directeur Stichting KIEN