Co-creatie

‘Als ik mensen had gevraagd wat ze wilden, hadden ze gezegd: snellere paarden’, aldus Henry Ford. Ook Steve Jobs van Apple zat op dezelfde golflengte.

‘Als ik mensen had gevraagd wat ze wilden, hadden ze gezegd: snellere paarden’, aldus Henry Ford. Ook Steve Jobs van Apple zat op dezelfde golflengte. ‘It’s not the consumers’ job to know what they want’, waarmee hij alle marktonderzoekers het bos in stuurde. Bij Stichting KIEN geloven we heilig in co-creatie, slimmer werken en innoveren. Innovatie is fun, dat doe je samen met alle ketenpartners, van de e-installateurs tot en met de eindgebruikers. Verder zijn wij van mening dat bottom-up toch echt de enige juiste benadering is.


Smart is hét nieuwe modewoord. Smart cities, smart health en smart mobility waren dan ook de drie hoofdthema’s tijdens het tweedaagse Smart City Event dat ik vorige maand samen met meer dan 400 deelnemers uit dertig verschillende landen mocht bijwonen. Een kennis- en netwerkevenement bij uitstek. Het begrip smart werd te pas en te onpas gebruikt in de meer dan 50 lezingen. Smart grids, smart light, smart data, smart cocktails, zelfs de excursies voor de buitenlandse gasten waren zogenaamd ‘smart’. Overdrijven is ook een vak.


Eigenlijk draaide het in Amsterdam maar om één vraag: wie is het slimste jongetje van de klas? Amsterdam, Eindhoven, Helsinki, Barcelona, Valencia, Londen of toch Stockholm? Welke stad is kampioen als het gaat om 0-energie, dynamic traffic control en verlichtingstechnologie? Ik zou het niet weten, het begon mij na twee dagen een beetje te duizelen. Het bekende 4 uur Cup a Soup-moment. Om de materie overzichtelijk en vooral dicht bij huis te houden, sta ik even stil bij een van de nieuwste trends op het gebied van verlichting: dynamische verlichting of plat gezegd: de slimme lantaarnpaal. In navolging van Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service hebben we nu plotseling ook Lighting-as-a-Service.


Voorbeeld

Laat ik een recent voorbeeld van co-creatie geven. Onlangs presenteerden Philips en Ericsson samen een slimme innovatie: ‘connected’ LED-straatverlichting. Philips zal steden een LED-straatverlichting aanbieden waarin mobiele telecomapparatuur van Ericsson is geïntegreerd. De mobiele operatoren kunnen ruimte huren in de palen. Op die manier kunnen mobiele netwerkoperatoren de bewoners een betere datadekking en capaciteit bieden, wat resulteert in betere mobiele breedbanddiensten. Het model versnelt ook de terugverdientijd van de stadsinfrastructuur, door de up-frontkosten voor de installatie en het onderhoud van die systemen betaalbaarder te maken, wat de druk op de gemeentebegroting verlaagt. Smart, zeker, maar wel letterlijk van bovenaf, top down dus. Bij KIEN geloven we veel meer in lokale initiatieven die bottom-up tot stand komen.


Zoals alle e-installateurs allang weten kan LED-verlichting een energiebesparing van 50 tot 70 opleveren opleveren, en zelfs tot 80 procent wanneer de verlichting wordt gekoppeld aan intelligente beheersystemen, zoals blijkt uit een studie uitgevoerd door The Climate Group in twaalf grote steden in de wereld. De studie toont ook aan dat bewoners het witte licht van LED-verlichting verkiezen, omdat het een groter gevoel van veiligheid en een betere zichtbaarheid verzekert vergeleken bij de oranje gloed van klassieke hogedruknatriumsystemen. Oranje is dus uit. Het spijt me voor alle Oranje-fans.


Internet of Things

Vanaf de goed verlichte openbare weg zoomen we verder in en nemen we nog een kijkje achter de voordeur van een van de nog niet gesloten verzorgingstehuizen in Nederland. En daar valt ondanks alle bezuinigingen in de zorg toch een klein lichtpuntje te bespeuren. Een paar maanden geleden presenteerden wij, KIEN samen met UNETO-VNI en NSVV, een onderzoek naar het effect van juiste verlichting op de kwaliteit van het leven van ouderen. Het bleek dat het gebruik van dynamische verlichting een gunstig effect heeft op de biologische klok van – met name- dementerende ouderen. Dankzij deze vorm van slimme verlichting kregen zij een beter besef van tijd en herkenden ze, net als ik, weer het 4 uur Cup a Soup-moment. Het gaat echter niet alleen om verlichting. Door het Internet of Things raakt alles met elkaar verbonden en ontstaan empatische, smart buildings en intelligente buitenomgevingen die rekeninghouden met de wensen van burgers, werknemers en bewoners.


e-financiering

Dat klinkt positief, maar in de dagelijkse praktijk komen LED-projecten maar moeizaam van de grond. Dat heeft alles te maken met bedrijfseconomische begrippen als return on investment, pay back period, liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s en de beperkte kredietfaciliteiten voor het MKB bij banken. Inderdaad, co-creatie is soms lastig als je elkaar als tegenstanders ziet. Gelukkig zijn de meeste leveranciers bereid om wél met de opdrachtgevers mee te denken. Het leasen van lampen wordt steeds gewoner. De redactie van Management Team schreef er een leuk artikel over en Stichting KIEN publiceerde een gratis te downloaden boek over e-financiering. Dat is kennisdeling in optima forma. Maar we doen veel meer. Zo organiseren we rondetafelconferenties, relatie-evenementen, brainstormsessies, enzovoorts. Allemaal vormen van co-creatie. Overigens bestaat er een uitstekend synoniem voor het Engelse smart. Eén keer raden: kien.