Bronkhorst nadert bestemming 0-energiereis

In 2011 begon het historische stadje Bronkhorst in de Achterhoek aan zijn 0-energiereis. KIEN was vanaf het begin nauw betrokken bij deze inspirerende reis en constateert met veel trots dat het project zijn bestemming bereikt.

In 2011 begon het historische stadje Bronkhorst in de Achterhoek aan zijn 0-energiereis. Na onderzoek naar de mogelijkheden om het stadje energieneutraal te maken, bundelden gemeente, inwoners en bedrijfsleven hun krachten. Met elkaar werden oplossingen bedacht en gerealiseerd om energie te besparen en lokaal op te wekken. In januari 2015 ondertekenen alle betrokkenen de oprichtingsakte voor de energiecoöperatie Bronkhorst en Omstreken Energie Neutraal (BOEN). De 0-energiereis, een initiatief van Stichting KIEN, bestaat uit een achtstappenplan met als doel om bedrijven, gemeenschappen en gemeenten te ondersteunen bij de realisatie van een 0-energieomgeving te realiseren. KIEN was dan ook vanaf het begin nauw betrokken bij de inspirerende reis van het stadje Bronkhorst en constateert met veel trots dat het project zijn bestemming bereikt.Bronkhorst heeft enkele jaren geleden de ambitie uitgesproken om energieneutraal te worden. In opdracht van KIEN is vervolgens door een student van de TU Eindhoven onderzoek gedaan naar de energiebehoefte van het stadje en naar besparingsmogelijkheden en inzet van duurzame energie. Het doel was steeds om praktische oplossingen te ontwikkelen die gemeente, bewoners en bedrijven zelf zouden kunnen oppakken en uitvoeren. Een breed spectrum aan oplossingen is onderzocht: van LED-verlichting, zonnepanelen, WKK tot en met een waterkrachtcentrale in de IJssel die langs het stadje stroomt. Inmiddels is een aantal maatregelen al gerealiseerd. Met de oprichting van de energiecoöperatie zet Bronkhorst een van de belangrijkste stappen.Belangrijke rol lokale installatiebedrijven

Het hele traject is erop gericht geweest om vraag en aanbod lokaal bij elkaar te brengen. Installatiebedrijven uit de regio zijn actief betrokken bij de 0-energiereis van Bronkhorst. De vraag van gemeente en bewoners is nu gebundeld in de energiecoöperatie BOEN. In het bestuur van BOEN heeft ook een lokale installateur zitting. De aanbodzijde is vertegenwoordigd door de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) en Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV), waar ook lokale installatiebedrijven deel van uitmaken.Waardevolle ervaring blijft beschikbaar

Met de oprichting van BOEN in januari komt voor KIEN een einde aan de directe betrokkenheid bij deze 0-energiereis. Er is gedurende de afgelopen drie jaar veel kennis en ervaring opgedaan, die zeer waardevol is voor andere gemeenschappen en gemeentes. KIEN heeft deze technische en organisatorische expertise uitgebreid gedocumenteerd en zal die binnen afzienbare tijd beschikbaar maken via de website. Over de ondertekening van de oprichtingsactie houden wij u uiteraard op de hoogte.