Brede coalitie aan de slag met energiezuinige en schone tunnels

Op initiatief van Stichting KIEN slaan vijftien organisaties uit overheid, wetenschap en bedrijfsleven de handen ineen om het verduurzamen van bestaande tunnels te onderzoeken en hiervoor innovatieve concepten te ontwikkelen. Tunnels zijn grote energieverbruikers en het reduceren van energieverbruik en (dus) CO2-uitstoot kan een enorme duurzaamheidswinst opleveren. In de zogeheten Innovatietafel Tunnels gaan de betrokken partijen samenwerken om met nieuwe kennis, innovatieve toepassingen en beproefde technieken het energieverbruik in tunnels te verminderen en de mogelijkheden om in en rondom tunnels energie op te wekken beter te benutten.

Vijftien organisaties uit overheid, wetenschap en installatiebranche nemen deel aan Innovatietafels


Op initiatief van Stichting KIEN slaan vijftien organisaties uit overheid, wetenschap en bedrijfsleven de handen ineen om het verduurzamen van bestaande tunnels te onderzoeken en hiervoor innovatieve concepten te ontwikkelen. Tunnels zijn grote energieverbruikers en het reduceren van energieverbruik en (dus) CO2-uitstoot kan een enorme duurzaamheidswinst opleveren. In de zogeheten Innovatietafel Tunnels gaan de betrokken partijen samenwerken om met nieuwe kennis, innovatieve toepassingen en beproefde technieken het energieverbruik in tunnels te verminderen en de mogelijkheden om in en rondom tunnels energie op te wekken beter te benutten.De officiële start van de Innovatietafel Tunnels was vrijdag 2 oktober toen een intentieverklaring werd ondertekend op de vakbeurs Elektrotechniek 2015 door Stichting KIEN, het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) en Rijkswaterstaat samen met AGMI, Bouwend Nederland, Cofely, Croon, FEDET, Heijmans, Imtech Traffic & Infra, Isolectra, Philips, Technische Universiteit Eindhoven, UNETO-VNI en Vialis.


Onderzoek naar duurzaamheid

In onderzoek op initiatief van het COB en Stichting KIEN is al aangetoond dat tunnelinstallaties aanzienlijk energiezuiniger ontwikkeld en ingericht kunnen worden. KIEN liet onder meer wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar de 0-energietunnel. Dat onderzoek is mede de basis geweest voor het ambitiedocument De duurzame tunnel van het COB waarin wordt toegewerkt naar een volledig energieneutrale tunnel.Met de Innovatietafel Tunnels willen betrokken partijen de opgedane inzichten voor nieuwe tunnels ook vertalen naar innovatieve oplossingen voor bestaande tunnels. In tunnels wordt bij voorkeur ‘proven technology’ toegepast, maar onderzocht wordt ook of het mogelijk is technologie die nog niet ‘proven’ is een stapje verder te brengen. 


Sturende rol voor installatiebranche

KIEN heeft in dit traject de rol van de installatiebranche kunnen ontwikkelen. Waar eerder installatiebedrijven vaak pas aan het eind van de ontwikkelingsfase werden ingeschakeld, zit men nu al in het ontwerpstadium aan tafel. De rol van de branche is daarmee meer initiërend geworden. Deze vroege inbreng van praktijkkennis en expertise zal naar verwachting van betrokken partijen leiden tot een duurzamer en toekomstvaster eindresultaat.