Brainport Smart District: proeftuin van de maatschappij van morgen

Onder penvoerderschap van de Technische Universiteit Eindhoven, Prof. Dr. M. Mohammadi, hebben samenwerkende partners – waaronder KIEN Innovatiemeesters – een subsidietoewijzing ontvangen van ZonMw voor het project ‘Ruimte voor gezondheid’. Een krachtenbundeling voor kennis over een omgevingsgerichte aanpak binnen Brainport Smart District, de gezonde wijk van de toekomst.

Innovatie in Helmond
Met Brainport Smart District realiseert gemeente Helmond vanaf 2019 tot en met 2030 ruim 1500 woningen en 12 hectare bedrijfsterrein. Een gebied met meer sociale samenhang en wat ook nog eens slimmer, beter, mooier, veiliger, duurzamer is. Brainport Smart District gaat de proeftuin zijn van de maatschappij van morgen.

Zeven programma’s
Om dit te bereiken zijn er zijn zeven programma’s opgesteld om tot een eerste uitwerking te komen: een aantrekkelijk gebouwde omgeving, participatie door bewoners, een veilige en sociale wijk, een gezonde wijk, mobiliteit, digitalisering en energie. Bij de uitwerking gaat het bijvoorbeeld om duurzaam bouwen, hergebruik van materialen, mobiliteitsdiensten in plaats van autobezit, elektrische auto’s als uitgangspunt en lokale voedselverbouwing. Hoe het er allemaal uit moet gaan zien, wordt ontwikkeld samen met toekomstige bewoners. De weg ligt nu ook open om een stedenbouwkundige onderlegger te ontwikkelen, met de benodigde ruimte voor de gewenste innovaties.

Kennisagenda Living Lab : de gezonde wijk van de toekomst
Centraal staat de vraag hoe de woonomgeving bewoners met diverse achtergronden en capaciteiten fysiek en mentaal kan stimuleren en ondersteunen in hun kwaliteit van leven en gezondheid. De wijk wordt een Living Lab waarin ruimtelijke, sociale en technologische innovaties gericht op gezondheid samen komen. Ontwerptechnisch een enorme uitdaging! Want hoe definieer je gezondheid en hoe maak je het meetbaar? Welke innovaties dragen bij aan gezondheid en op welke manier? En hoe integreer je ze zo dat de wijk blijvend kan worden vernieuwd zodat je mee blijft gaan met toekomstige ontwikkelingen. Maar het allerbelangrijkste: wat willen de toekomstige bewoners zelf, wat vinden zij belangrijk voor gezondheid in de wijk en hoe bereiken we dat er samen met de bewoners oplossingen in de wijk worden ingebracht die echt gewenst zijn en aansluiten bij de behoeften? In dit project gaan we gedurende een jaar met een breed consortium van wetenschappers, overheid, zorg- en dienstverleners, productleveranciers én toekomstige bewoners aan de slag om de kennisagenda voor deze wijk op te stellen. In de jaren erna zal deze als basis dienen voor te ontwikkelen projecten.

KIEN Innovatiemeesters zoekt partners

 

Krachtenbundeling van kennis en kunde
Binnen het project heeft KIEN Innovatiemeesters de taak om een community van bedrijven op te zetten. Organisaties die mee willen denken en werken aan de technologische aspecten die passen bij een ontwikkeling als Brainport Smart District. Welke toekomstvaste infrastructuur in energie en ICT is nodig? Welke technologische innovaties passen we toe of worden er ontwikkeld? Het doel is om een kennisroadmap op te stellen die in een volgende fase van dit project tot verdere uitvoering komt. Deze roadmap beschrijft ook de samenhang tussen maatschappelijke, sociale en technologische aspecten binnen dit project.
Voor dit project gaat KIEN Innovatiemeesters op zoek naar bedrijven. Naar fabrikanten en installateurs die mee willen denken en doen. Personen die actief bij willen dragen en ook bereid zijn te leren van elkaar. Heeft u belangstelling en wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u hier in en u ontvangt regelmatig een update over dit bijzondere project.

Lees meer over Brainport Smart District op www.brainportsmartdistrict.nl.