Brabant tekent Green Deal voor samenwerking op het gebied van energie

Vandaag wordt de Green Deal Brabant ondertekend tijdens het Smart Cities Event op de TU/e. Gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in Brabant zijn het eens geworden over de wijze waarop de modernisering van de energievoorziening in Brabant kan plaatsvinden. 


Modernisering energievoorziening biedt Brabants bedrijfsleven economisch perspectief


Vandaag wordt de Green Deal Brabant ondertekend tijdens het Smart Cities Event op de TU/e. Gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in Brabant zijn het eens geworden over de wijze waarop de modernisering van de energievoorziening in Brabant kan plaatsvinden. De regio vangt dan twee vliegen in één klap: ze krijgt alternatieven voor de verouderde energievoorziening én een goed economisch perspectief voor Brabantse bedrijven. Op initiatief van de Technische Universiteit Eindhoven, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Brainport Development en de Provincie Noord-Brabant is de visie op de energietransitie verwoord onder het label ‘Smart Energy Regions’.


De ondertekenende partijen gaan samenwerken in het tot stand brengen van vernieuwende energieconcepten en producten voor en door burgers, professionele gebruikers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uitwisselingsmogelijkheden van restenergiestromen, decentrale energieopwekkingsmogelijkheden (warmte, gas, elektriciteit), deelnames in buurt energiecoöperaties, energiezuinige openbare verlichting en mobiliteitsconcepten met elektrische aandrijving.


Met de ‘Smart Energy Regions’ visie gaan de deelnemende partijen er vanuit dat een nieuwe duurzame energievoorziening in Brabant al in aanbouw is. Gedeputeerde Bert Pauli: “Overal om ons heen zien we zonnepanelen geplaatst worden. De burger heeft het initiatief genomen. De jaarlijkse installatie van capaciteit voor het opwekken van elektriciteit middels zonne-energie is in Europa al over 50% van de totale jaarlijkse installatie. De energietransitie is gewoon begonnen. Bij u en mij in de straat.”


Ervaringen delen en uitrollen

De ervaringen met deze nieuwe energieproducten worden gedeeld en beoordeeld op C02-reductie, de bijdrage aan andere klimaatdoelstellingen en de economische bedrijvigheid in de provincie Noord-Brabant. Bij positieve (verwachte) resultaten worden de nieuwe energieproducten uitgerold over de rest van de provincie.


Concrete bewijslocaties ingericht

Concreet worden er nu al bewijslocaties ingericht waar nieuwe energieproducten en concepten worden ontwikkeld. Eén van die beoogde sites is de Eindhovense ‘Airey’ wijk Gestel waar Woonbedrijf met de bewoners een nieuwe energievoorziening wil opbouwen.  Een nauwe samenwerking met de van oorsprong Nuenense energiecooperatie Morgen Groene Energie is daarbij voorzien.  Industriepark Cranendonck wil met zinkproducent Nyrstar de installatie van 1 GigaWatt zonnevermogen in de regio gaan stimuleren. De Technische Universiteit Eindhoven wil haar hele campus 50% energieneutraal hebben in 2030. Ook het bedrijvenpark Kraaiven in Tilburg is deel van de Deal, en op het Eindhovense Strijp-S ontwikkelt ICSE innovatieve energie service concepten met de ondernemers.


Ondertekenende partijen

Partijen die de Smart Energy Regions visie onderschrijven zijn:  Provincie Noord-Brabant,  Gemeente Eindhoven, Gemeente Den Bosch, Gemeente Tilburg, Gemeente Cranendonck, Gemeente Helmond,  Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven, MorgenGroeneEnergie,  Waalre Energie Lokaal, Cofely GDF SUEZ, Nyrstar NV, Kuijpers BV, Stichting KIEN, ProxEnergy BV,  DuneWorks, Heliox BV, MTT BV, HE Technologie, KAW/e, NewNess, Solliance, SEAC, ICSE, Woonbedrijf, Parkbeheer Strijp, Brainport Development. Nieuwe partijen zijn van harte welkom.


Rick Harwig, voorzitter van de Smart Energy Regions organisatie: “we praten in de regio al heel lang over het moderniseren van de energievoorziening, en er zijn al veel –vaak kleine – initiatieven ontwikkeld. Om vaart te maken was er één gezamenlijke visie nodig. Die hebben we nu: Smart Energy Regions. Samen kan Brabant vooruit.”