Blog: Prinsjesdag

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. Een dag vol ceremonieel, verwachtingen en nabeschouwingen. Ik volg deze dag met grote interesse. Mijn oren zijn vooral gespitst op wat de plannen voor het land zijn op het gebied van duurzaamheid, zorg en energie ofwel: het werkveld van KIEN.


Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. Een dag vol ceremonieel, verwachtingen en nabeschouwingen. Ik volg deze dag met grote interesse. Mijn oren zijn vooral gespitst op wat de plannen voor het land zijn op het gebied van duurzaamheid, zorg en energie ofwel: het werkveld van KIEN.Vreugdedans

U kunt zich dan vast voorstellen dat mijn hart een vreugdedansje maakte toen de Koning sprak over de participatiesamenleving. Volgens de Koning: “Een samenleving waarin mensen zelf vormgeven aan hun toekomst waarbij zij niet alleen waarde toekennen aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving”.  De overheid gaat burgers hiertoe ruimte geven door zich zelf terug te trekken en te decentraliseren. Naast decentralisatie heeft de regering het plan om Ondernemers de mogelijkheid te geven om investeringen versneld fiscaal af te schrijven. De regering zal – samen met pensioenfondsen, verzekeraars en banken – een Nederlandse investeringsinstelling oprichten. Het doel van deze instelling is grote beleggers te koppelen aan geschikte investeringsprojecten op terreinen als zorg, energie, schoolgebouwen en infrastructuur, om zo de economie te stimuleren. “In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Het past in die ontwikkeling zorg en sociale voorzieningen dicht bij mensen en in samenhang te organiseren”. U vraagt, wij draaien (al)

Koning, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. U, en met u de regering en het ambtenarenapparaat, beschrijven exact waar KIEN op dit moment in diverse gemeenten mee bezig is. Het is de uitvoering van de troonrede op lokaal niveau. We koppelen het lokale bedrijfsleven uit de e-industrie aan burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid en zorg. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol heeft. Bij een succesvolle koppeling ontstaan prachtige concrete resultaten op het gebied van zorg en van duurzaamheid. Een voorbeeld: In de gemeente Enspijk wordt de voormalige kosterwoning naast de kerk verduurzaamd. In het bestaande gebouw worden drie zelfstandige woningen en een ontmoetingsruimte gerealiseerd. Er komt een warmtepomp-installatie, die niet alleen zorgt voor de verwarming van de woningen, maar ook de kerk op een constante temperatuur kan houden. Dit heeft als groot voordeel dat het kerkgebouw in de winter vorstvrij blijft en bovendien voor gebruik snel op een comfortabele temperatuur is te brengen.Op het gebied van zorg: Stichting KIEN heeft samen met UNETO-VNI en OTIB twee brochures ontwikkeld op basis van het “TNO-startpakket voor de installatie branche”, dat aangeeft welk minimaal installatietechnisch niveau elke woning zou moeten hebben om geschikt te zijn als basis om comfortabel en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De techniek die dit mogelijk maakt wordt geïnstalleerd door de (lokale) e-installateur; de druk op de zorg(en de kosten!) wordt verminderd doordat iemand langer zelfstandig thuiswoont. De cirkel is rond.De initiatieven kennen niet de omvang noch de budgetten die u noemt in de troonrede. Koning. Maar maakt dat uit? Het gaat immers om de gedachte dat men zelf invulling geeft aan zijn of haar maatschappij. Ik geloof erin. Ik ben blij dat u dit ook (in)ziet.Leve de koning,Adrie van Duijne.