Binnenkort: KIEN Toolkit: van, voor en door ú

Stichting KIEN bouwt momenteel driftig aan een online kennisbank. Geen elektronische boekenkast met statische informatie. Maar een webplek waar je kunt discussiëren, vragen stellen, publiceren en downloaden. Doel: kennis en ervaring uit de KIEN-projecten snel elders toepasbaar maken. Coördinator Koos Kerstholt vertelt er meer over.


Stichting KIEN bouwt momenteel driftig aan een online kennisbank. Geen elektronische boekenkast met statische informatie. Maar een webplek waar je kunt discussiëren, vragen stellen, publiceren en downloaden. Doel: kennis en ervaring uit de KIEN-projecten snel elders toepasbaar maken. Coördinator Koos Kerstholt vertelt er meer over.


Van, voor en door de sector

“De innovatieve projecten die KIEN in het land uitvoert, staan natuurlijk niet op zich”, zegt Koos Kerstholt. “We doen die projecten om te leren. Wat komt er bijvoorbeeld allemaal kijken bij het realiseren van een 0-energieomgeving of bij langer zelfstandig thuis wonen van ouderen? De kennis en ervaring uit de projecten, is nadrukkelijk bedoeld voor toepassing door de hele elektrotechnische sector en alle stakeholders van KIEN in Nederland.”


Sneller en beter via social media

Er is niet gekozen voor een statische downloadplek met rapporten en onderzoeken.“We zien dagelijks dat informatie zich veel sneller verspreidt via social media. Als je vragen kan stellen, met elkaar kan discussiëren, informatie kan delen, reacties kan plaatsen, kan meeschrijven aan een wiki, kortom zelf een bijdrage kan leveren aan de kennisontwikkeling, dan is de betrokkenheid en verspreiding veel groter.”


Van wiki tot forum

De KIEN Toolkit wordt daarom een social community: vol interactie van en door de hele sector. Zo komt de kennis in een wiki, een soort wikipedia, waaraan iedereen (die geautoriseerd is) kan meeschrijven. Daarnaast komen er discussiefora en andere platforms voor kennisuitwisseling en interactie. En uiteraard zijn er ook downloads met cases en links naar andere kennisleveranciers.


Verbinding met stakeholders

“Met dit systeem betrekken we niet alleen de insiders, maar alle stakeholders van meet af bij de kennisontwikkeling. Dat is effectiever dan op de achtergrond kennis verzamelen en opeens met bijvoorbeeld een boekje op de proppen komt. Natuurlijk blijven we informatie ook op meer traditionele wijze naar buiten brengen. Maar aan de community kan iedereen die belangstelling heeft direct meedoen. ”


4 thema’s, veel onderwerpen

De KIEN Toolkit krijgt een themastructuur. “In de projecten zien we altijd 4 hoofdthema’s die nodig zijn om de dromen te realiseren:


  • Techniek; welke technologie heb je nodig en hoe realiseer je die?

  • Organisatie; hoe krijg je het georganiseerd en werk je samen?

  • Financiering; hoe financier je het?

  • Marketing; hoe zet je de nieuwe producten en/of diensten in de markt?


Elk thema krijgt diverse communities met een veelheid aan onderwerpen. Binnen het thema techniek kunnen deelnemers het bijvoorbeeld hebben over zonnepanelen, brandstofcellen en accutechnologie. In het thema ‘organisatie’ starten we communities over bijvoorbeeld de organisatievorm, het maken van businessmodellen en het stapelen daarvan tot businessplannen. Geïnteresseerden in het thema financiering kunnen zich bezighouden met bijvoorbeeld subsidies en nieuwe financieringsvormen als ESCo’s en crowdfunding. Kortom, alle relevante aspecten van 0-energie, langer zelfstandig thuis wonen en de andere projecten, krijgen hun plaats. Welke precies, dat bepalen de deelnemers aan de communities voor een groot deel zelf.”Opening tijdens congres

Het plan is om de community op 26 juni a.s. tijdens het KIEN Netwerk Event te openen. Wilt u meewerken, bijvoorbeeld als discussieleider / moderator? Neem dan even contact op met Koos Kerstholt, kooskerstholt@stichtingkien.nl of T:06-22-517236.