Bezoek het EcoNexis Huis

Het EcoNexis huis is het eerste huis in Nederland dat volledig is ingericht volgens het ‘smart grid’ principe. Dat maakt het ook tot een interessante inspiratiebron voor iedereen die beroepsmatig met smart grids of duurzame technologie te maken heeft. U kunt zelf een kijkje nemen.


Het EcoNexis huis is een initiatief van Enexis en staat in Zwolle. Het is ontworpen volgens de Trias Energetica, de 3 pijlers voor de energietransitie:


  1. De energievraag beperken. In het EcoNexis huis werken alle energieproducerende en –verbruikende apparaten samen in een slim energienetwerk om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is alle apparatuur energiezuinig en zijn er diverse energiebesparende technieken toegepast. 

  2. Steeds meer duurzame energie opwekken. Het EcoNexis huis wekt haar eigen energie op en is dus niet afhankelijk van fossiele brandstoffen. Voor de opwekking wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp, zonnecollectoren en zonnecellen.

  3. Fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken. Het EcoNexis huis maakt zijn eigen energie en warmte. De enige fossiele brandstof die er gebruikt wordt is de brandstof die de actieradius van de elektrische auto aanvult.


U kunt het EcoNexis huis zelf bezoeken en ontdekken welke ontwerpkeuzes zijn gemaakt, welke technieken zijn toegepast en de winst die daarmee te behalen is. 


→ Naar de website van het EcoNexis huis.