Bewoner staat centraal in ISSO-publicatie over wonen

Langer zelfstandig thuis wonen wordt de standaard en dat vraagt levensloopgeschikte woningen. Welke doordachte keuzes zijn dan nodig bij nieuwbouw en renovatie? In de ISSO-publicatie 77 ‘Levensloopgeschikt wonen’ wordt ingegaan op installatietechnieken en een aantal bouwkundige oplossingen. Maar bovenal staat de bewoner centraal in deze publicatie, die is gemaakt door ISSO in opdracht van Technisch Installatiebedrijf (OTIB), Uneto-VNI en Stichting KIEN.

Langer zelfstandig thuis wonen wordt de standaard en dat vraagt levensloopgeschikte woningen. Welke doordachte keuzes zijn dan nodig bij nieuwbouw en renovatie? In de ISSO-publicatie 77 ‘Levensloopgeschikt wonen’ wordt ingegaan op installatietechnieken en een aantal bouwkundige oplossingen, maar bovenal staat de bewoner centraal in deze publicatie.


ISSO-publicatie 77 ‘Levensloopgeschikt wonen’ is niet alleen een praktische aanvulling op het Programma van Eisen voor de professionele markt. De uitgave slaat ook een brug tussen techneuten versus bewoner en zorgprofessional. Hiermee is ISSO-publicatie 77 een van de eerste uitgaven die buiten de oevers treedt van de bouw- en installatiesector. De publicatie is gemaakt door ISSO in opdracht van Technisch Installatiebedrijf (OTIB), Uneto-VNI en Stichting KIEN.Fictieve personages

De uitgave geeft technisch of bouwkundige adviezen bij het levensloopgeschikt maken van een woning. Dat doet het boek aan de hand van zes fictieve personages. Zo zit de heer Jansen in een rolstoel, is de heer Timmerhuis vergeetachtig, heeft Emma een licht verstandelijke beperking en wil het echtpaar Öztürk het huis renoveren en alvast geschikt maken voor de oude dag. Bij ieder type bewoner wordt een overzicht gegeven van toepassingen die mogelijk zijn. Het boek helpt om de juiste technische aandachtspunten boven tafel te krijgen. Centraal staan de wensen en mogelijkheden van de bewoner. Daarbij ligt de focus op de maakbaarheid binnen het budget en de gestelde tijd. Bundeling van expertise

De basis van ISSO-publicatie 77 vormt de kennis uit eerdere projecten, zoals Radar 2020, Wel Thuis en Technologie Thuis nu! Ook is kwalitatief onderzoek gedaan onder 250 gepensioneerden. Er is samengewerkt met deskundigen die werkzaam zijn bij zorginstellingen en -zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten, HBO-verpleegkunde en natuurlijk de bouw en installatietechniek. Ergotherapie

Het gaat hier om professionals die nauw betrokken zijn bij het onderwerp levensloopgericht wonen. Margriet Pol van Ergotherapievereniging Nederland: ‘Technici en ergotherapeuten kunnen gebruikmaken van elkaars expertise en elkaar aanvullen. Wellicht verlaagt dit naslagwerk de drempel om samen op te trekken met opdrachtnemers, zorgprofessionals en bewoners.’Waar verkrijgbaar?

Het boek is te bekijken in de winkel en op papier verkrijgbaar voor € 80,- (excl. btw en verzendkosten). De digitale versie is te raadplegen met een abonnement op isso-digitaal.nl.