‘Betuwe Bespaart’ van start

Op 27 maart 2015 heeft bewonersvereniging 11duurzaam met hulp van Stichting KIEN de plannen voor ‘Betuwe Bespaart’ gelanceerd; een regionaal platform voor verduurzaming van bestaande woningbouw. Geïnteresseerde vrijwilligers, ondernemers en betrokken koplopers als 11duurzaam en Stichting KIEN kwamen bij elkaar om ideeën uit te wisselen over de benadering van het verduurzamen van bestaande woningbouw en de verdere invulling van dit platform. KIEN blijft betrokken bij Betuwe Bespaart, mede voor de organisatie van de aanbodkant zodat bouw- en installatiebedrijven ook een plek krijgen voor hun vragen over hoe zij de markt kunnen benaderen. De bijeenkomst leverde een geanimeerde discussie met zelfs een enkele bijzondere anekdote op.

Op 27 maart 2015 heeft bewonersvereniging 11duurzaam met hulp van Stichting KIEN de plannen voor ‘Betuwe Bespaart’ gelanceerd; een regionaal platform voor verduurzaming van bestaande woningbouw. Geïnteresseerde vrijwilligers, ondernemers en betrokken koplopers als 11duurzaam en Stichting KIEN kwamen bij elkaar om ideeën uit te wisselen over de benadering van het verduurzamen van bestaande woningbouw en de verdere invulling van dit platform. KIEN blijft betrokken bij Betuwe Bespaart, mede voor de organisatie van de aanbodkant zodat bouw- en installatiebedrijven ook een plek krijgen voor hun vragen over hoe zij de markt kunnen benaderen. De bijeenkomst leverde een geanimeerde discussie met zelfs een enkele bijzondere anekdote op.


Bewoners gemotiveerd, maar zij ervaren drempels

Stefan van Tongeren van 11duurzaam leidde de bijeenkomst Betuwe Bespaart bij de Rabobank in Geldermalsen. Voor de deelnemers had hij een aantal prikkelende stellingen in petto, maar eerst kreeg Debbie Mous van Stichting KIEN het woord. Zij is betrokken bij verschillende projecten rond verduurzaming van woningbouw en deelde haar ervaringen met de aanwezigen. Zij ziet met name een actieve rol voor de bewoners weggelegd; een bottom-up-benadering lijkt het meeste resultaat op te gaan leveren. Verder is haar ervaring dat bewoners gemotiveerd zijn. Ze vinden verduurzaming belangrijk voor het milieu en willen daarom graag energie besparen. Daarnaast is het ook nog eens interessant voor de portemonnee. Maar, de bewoners ervaren drempels. Waar kunnen ze bijvoorbeeld de juiste productinformatie en informatie over financieringsmogelijkheden vinden? Ook wordt een verbouwing als veel gedoe ervaren – allemaal factoren die verduurzaming onaantrekkelijk maken. De sleutel voor de oplossing zit volgens Debbie Mous in het op een juiste manier begeleiden en ontzorgen van bewoners zodat zij wel de stap durven zetten. Als er eenmaal enthousiaste bewoners zijn, dan zullen er vanzelf meer volgen. Een goed vertrouwen tussen ondernemers en bewoners is in dat kader ook van groot belang.


De ontwikkelingen rond verduurzaming aan de hand van stellingen

Om met elkaar te delen wat we van de ontwikkelingen rond verduurzaming vinden, had Stefan van Tongeren een aantal stellingen bedacht. Voor het bespreken van deze stellingen nodigde hij de deelnemers uit om in het midden van de zaal op een denkbeeldige ladder te gaan staan en aan te geven in hoeverre zij het eens of oneens zijn met een bepaalde stelling. Een tweetal stellingen uitgelicht:


Comfortverbetering belangrijker dan energiebesparing?

De ervaring van de aanwezigen was dat bewoners over het algemeen vooral een lekker warm huis willen. Dat ze bij het realiseren daarvan ook energie besparen, is voor hen mooi meegenomen. Vooral bewoners boven de 60 jaar zijn geïnteresseerd in verduurzaming. Peerpressure lijkt daarbij ook een belangrijke rol te spelen. Ze willen net als vrienden en buren hun woning verduurzamen. De peerpressure gaat zelfs nog een stapje verder, want het blijkt dat men het zelfs belangrijk vindt om dezelfde producten van dezelfde leverancier af te nemen.


Gaat het om het product?

Een groot deel van de aanwezigen was van mening dat bewoners niet of minder geïnteresseerd zijn in het product zelf. Huiseigenaren willen vooral een oplossing voor een warm en comfortabel huis. Maar er was ook een ander geluid te horen in de zaal en dat was dat er zeker ook huiseigenaren zijn die wel specifiek voor het product kiezen en ook nog eens op hoge leeftijd (102 jaar werd zelfs genoemd) beginnen met het verduurzamen van hun woning. De producten spreken hen aan en ze beleven er plezier aan om met het plaatsen van zonnepanelen op een andere manier met energie om te gaan.


Met Betuwe Bespaart verduurzaming versnellen op regionaal niveau

“Het doel van Betuwe Bespaart is het versnellen van verduurzaming van vastgoed op regionaal niveau”, vertelde Stefan van Tongeren. De gedachte is dat het geld dat geïnvesteerd wordt in verduurzaming ook werkgelegenheid in de regio oplevert. Daarom is het zo interessant en belangrijk om samen op te trekken. Betuwe Bespaart kan daar als platform een belangrijke rol in spelen door een helpdesk te bieden en bijvoorbeeld energiecafés te organiseren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een volgende stap zou het oprichten van een Energiedienstenbedrijf kunnen zijn, zoals nu al in Rivierenland is gerealiseerd.


Ron Josten van de VNG is actief in de regio Rivierenland. De VNG wil gemeenten ondersteunen om meer voor elkaar te krijgen op het gebied van verduurzaming. Samenwerken is daarvoor een sleutelwoord. Maar de VNG wil ook een rol spelen bij het vergroten van bewustwording rond duurzame energie om daarmee meer vraag te creëren. De VNG sluit graag aan bij bestaande initiatieven en wil die verder laten groeien. Ook voor de Rabobank geldt dat hij graag aansluit bij bestaande initiatieven. Henk Bolt stelde dat de Rabobank voor duurzame ontwikkeling is. De bijdrage van de bank kan bestaan uit het financieren van initiatieven, het verlenen van subsidie maar ook uit het delen van kennis.


Platform Betuwe Bespaart wordt overgedragen

Koos Kerstholt van Stichting KIEN benadrukte dat het essentieel is dat bewoners bewust worden gemaakt van de mogelijkheden voor verduurzaming. Zo creëer je vraag naar duurzame energie. Het platform Betuwe Bespaart kan die rol vervullen. “Stichting KIEN heeft hier eerst met Duurzaam Enspijk en later met 11duurzaam het voorwerk voor gedaan en draagt het nu graag over. Vanzelfsprekend blijft Stichting KIEN graag betrokken als kennispartner. Wij gaan ons de komende periode ook richten op de aanbodkant, want ook die moet goed georganiseerd worden”, vertelde hij. “Bouw- en installatiebedrijven moeten ook een plek krijgen voor hun vragen over hoe zij de markt kunnen benaderen.” Initiatieven die Stichting KIEN hiervoor ontwikkelt, kunnen weer worden ingebracht in het platform Betuwe Bespaart.


Stendert de Vries, projectleider van Slim Energie Thuis in de provincie Overijssel, heeft veel ervaring met het bewustmaken van bewoners van duurzame energie. “Resultaten zijn niet direct zichtbaar, het kost tijd, want woningeigenaren beslissen stap voor stap”, gaf hij aan. Ook is het volgens hem belangrijk om het aanbod duidelijk in beeld te brengen. Zijn ideaalbeeld voor de toekomst is dat er meer aan verduurzaming wordt gedaan waardoor ondernemers meer omzet genereren, zodat zij op hun beurt kunnen gaan investeren en dat levert uiteindelijk weer een beter product voor de woningeigenaren op.


Een mooi begin van een duurzame toekomst

Het proces rond de bewustwording van verduurzaming is een proces van de lange adem benadrukte Stefan van Tongeren van 11duurzaam nog eens. Betuwe Bespaart kan daar als platform op verschillende manieren een rol in vervullen. Denk bijvoorbeeld aan een website met informatie, het organiseren van energiecafés en het creëren van aandacht in de media. Een volgende stap kan zijn om geïnteresseerde bewoners een quickscan of warmtescan aan te bieden. De kans is groot dat daar vervolgens adviesaanvragen of offerte-aanvragen uit voortkomen en dat zal uiteindelijk leiden tot een aantal concrete opdrachten. Stefan van Tongeren daagde de aanwezige ondernemers uit om in dit proces een rol te vervullen. Ze gaan daar graag op in. Een mooie afsluiting van deze bijeenkomst én een mooi begin van Betuwe Bespaart.