Aireys-wijk Eindhoven versneld naar slimme woningen

De Innovatiereizen van KIEN gaan in de volgende versnelling. Van besparen en verduurzamen naar baanbrekende innovaties voor slimme woningen en energiebeheer. Als eerste in de Aireys-wijk in Eindhoven. “KIEN gaat deze koploper helpen nog sneller te lopen”, zegt Koos Kerstholt.


Markt bespaart en verduurzaamt inmiddels

In de projecten van KIEN, beter bekend als innovatiereizen, lag de nadruk vooral op energiebesparing, verduurzaming in de bestaande gebouwde omgeving en kleinschalige opwekking. Denk aan isolatie en zonnepanelen.


“Inmiddels zien we dat de markt dit goed oppakt”, vertel Koos Kerstholt. “Onze aandacht voor verduurzaming heeft de urgentie bij consumenten en bedrijven mede aangewakkerd. Er zijn veel initiatieven, die nog eens zullen toenemen door het aanstaande Energieakkoord en het besef dat Nederland de 16% duurzame energie en normen voor CO2-uitstoot nog lang niet heeft gehaald.”


Aanhaken bij koplopers

Omdat de markt inmiddels flink aan de slag is met verduurzaming, ziet Stichting KIEN mogelijkheden om koplopers hierin een stap verder te helpen.

“Daarmee sluiten we nog beter aan op onze kerndoelstelling: de elektrotechnische branche versneld laten innoveren. We zoeken daarom koplopers in verduurzaming en helpen die een niveau hoger: naar slimme woningen, straten en wijken.”


Aireys-wijk Eindhoven

Eén van de eerste wijken die KIEN op het oog heeft om te helpen ‘verslimmen’, is de Aireys wijk in Eindhoven. “Woningbouwvereniging Stichting Woonbedrijf SWS is daar, samen met innovatie-organisatie Brainport, zeer voortvarend aan de slag om de wijk tot het maximum te verduurzamen. Er komen slimme energiemeters, isolatie, besparende CV-ketels en zonnepanelen. Een vooruitstrevende aanpak. Wij voegen daar graag onze innovatieve plannen aan toe.”


Slimme woningen

“Wij willen in de Aireys- wijk slimme woningen realiseren en die koppelen tot een slimme wijk. Zo laten we deze koploper nog sneller lopen.”


Het is de eerste stap op weg naar een smart grid, waarin apparaten zelf het juiste moment kiezen om energie te verbruiken. Namelijk wanneer het energie-managementsysteem in huis aangeeft dat er goedkope groene stroom is. Of dat de buurman tijdelijk een energieoverschot heeft van zijn zonnepanelen of windmolen, wat op dat moment beschikbaar komt voor de buren. Een efficiënt samenspel van onderling energie vragen en aanbieden.


Slimme wasmachine

Dat vraagt om te beginnen intelligente, slimme apparatuur. “Zo langzamerhand komen de eerste intelligente wasmachines, koelkasten en magnetrons en op de markt. Dit zijn apparaten die kunnen omgaan met het wisselende aanbod van groene energie. Bijvoorbeeld een wasmachine die pas gaat draaien zodra de zon schijnt. Of energie uit opslag gebruikt, wanneer het regent.  Ook de overige techniek, waaronder domotica, is daarvoor inmiddels beschikbaar.


 In deze innovatiereis willen we ontdekken hoever we daarmee kunnen komen. En of we eventuele grenzen kunnen oprekken. Dat gaan we doen in samenwerking met Woningbouwvereniging Stichting Woonbedrijf SWS, Brainport en een aantal lokale vooruitstrevende e-installateurs.”