Afgelasting mini symposium Guiding Enviroment – 10 maart

Na het nodige overleg en op grond van verschillende afwegingen, is in verband met het Coronavirus het besluit genomen dit event niet door te laten gaan en uit te stellen tot september 2020.

De situatie rond de uitbraak van het Coronavirus is onduidelijk. De berichtgevingen van media en specialisten zijn tegenstrijdig. En vanuit het crisisoverleg is al naar buiten gekomen dat er extra maatregelen op komst zijn om verspreiding van het virus te beperken. Alhoewel de richtlijnen van het RIVM ons andere keuzemogelijkheden geven, lijkt het ons nu niet verantwoord om het event door te laten gaan. Health Tech Yard staat in teken van gezondheidszorg en om nu met ons event (en het onderwerp) bewust een mogelijk risico op te zoeken, lijkt ons niet gepast.

Te zijner tijd berichten wij u op deze website en via andere kanalen over een nieuwe datum van het symposium.

Namens Health Tech Yard met vriendelijke groeten,
Kien Innovatiemeesters (organisatie)
Maarten van der Boon
Wanda Kruit
Gert Bogers