3D printen en de rol van de e-installateur

In de inspirerende omgeving van de Innofabriek kwam een kleine groep e-installateurs en andere belangstellenden bijeen om het belang van de introductie van de 3D-printtechnieken te bespreken en de gevolgen die deze ontwikkeling heeft voor de installatiesector.

In de inspirerende omgeving van de Innofabriek kwam een kleine groep installateurs en andere belangstellenden bijeen om het belang van de introductie van de 3D-printtechnieken te bespreken en de gevolgen die deze ontwikkeling heeft voor de installatiesector.


De cursus werd ingeleid door Bart van de Vorst die aan de hand van de eerste toepassingen de geschiedenis schetste van de 3D-printer. Hij illustreerde zijn boeiende verhaal met veel voorbeelden en gadgets. Hierbij liet hij duidelijk zien dat er een groot verschil is tussen de thuismarkt die zich meer bezighoudt met het printen van kleine gadgets en de professionele marktpartijen die een commerciële weg zijn ingeslagen. We spreken dan over commerciële producten zoals aangepaste schoenzolen, op maat gemaakte beugels of gehoorapparaten.


Tijdsbesparing


Vooral in industriële omgevingen heeft de 3D printtechniek een hoge vlucht genomen. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de luchtvaartbranche waarbij vliegtuigonderdelen tegenwoordig ook worden geprint.Vliegtuigdelen, die voorheen uit zestien verschillende onderdelen bestonden, worden nu in een keer geprint. Bijkomend voordeel is dat de onderdelen ook nog eens van lichter materiaal zijn gemaakt, waardoor vliegtuigfabrikanten vele kilo’s aan materiaal kunnen besparen, wat uiteindelijk ook weer extra brandstofbesparing oplevert. Een ander belangrijk voordeel is de enorme tijdsbesparing die wordt gerealiseerd, waarbij onderdelen in vier weken worden uitgeleverd in plaats van de gebruikelijke 44 weken. Door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 3D printing is het nu al zo dat de computers zelf kunnen berekenen wat de maten van een ontwerp precies moeten worden. Deze ontwikkeling staat echter nog in de kinderschoenen. Het is nog geen op zichzelf staand, autonoom proces en bovendien is er nog een nabehandeling noodzakelijk. Ook blijft het huidige probleem van de ruwe oppervlakten bestaan, waarbij de opbouwstructuur van de laagjes niet zonder nabehandeling kan. In de industrie zijn hier nog geen standaardisatienormen voor vastgesteld.


Toepassingen


Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar het printen van gecombineerde materialen, bijvoorbeeld een complete stoel met leren bekleding en metalen behuizing, of geprinte onderdelen met geïntegreerde elektronica. Een thema dat onze speciale interesse heeft en daarom apart op de agenda stond, is het printen van huizen. Er bestaat al een techniek om bakstenen met 3D-printtechniek te printen. In Shanghai is vorig jaar het eerste huis al helemaal geprint, waarbij de "bouwvakkers" per dag tien huizen, gemaakt van cement en glasfiber, kunnen printen tegen een kostprijs van 5.000 dollar per stuk.


Toekomst


Het doel van de bijeenkomst was niet alleen om kennis te vergaren over 3D printing, maar juist om de discussie met de installatiebranche aan te gaan. Een andere manier van denken moet voor een ommekeer gaan zorgen. Vanuit de installatiebranche kwamen verschillende visies naar voren. Een installateur gaf aan dat de branche totaal niet bezig is met innoveren, maar juist conservatief handelt en terughoudend is. Tegelijkertijd werd aangegeven dat complementaire technieken elkaar alleen maar zullen versterken, zeker als de techniek nog volwassener wordt. 3D printing staat immers nog steeds in de kinderschoenen. Wel is nu al duidelijk dat de markt van de e-installateur in de nabije toekomst drastisch zal veranderen door onder andere het printen van woningen. Ook de e-installateur zelf zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. Zijn uitvoerende taken verdwijnen op de achtergrond en hij wordt meer een adviseur. De installateur van de toekomst is vooral een dienstverlener.


In de aanloop naar de geplande 3D themadag gaan we op zoek naar een aantal cases waarbij de inzet van een 3D-printer zal zorgen voor een waardevolle aanvulling op traditionele bouw- en installatietechnieken. Hierbij komen tevens kosten-bataneanalyses aan bod en zal een demomodel worden gedemonstreerd. De tijd dringt, de e-instalateur zal moeten gaan inzien dat de toekomst niet zover weg is. De markt voor 3D printing ontwikkelt zich razendsnel, waardoor de hele branche achterop kan raken.