Co-creatie: Samen bedenk je meer

Met een selecte groep aan installateurs, fabrikanten en toeleveranciers is maandagmiddag 21 januari nagedacht over de Empathische Woning. Centraal stond de vraag op welke wijze dementerenden in de verschillende fasen van het dementieproces optimaal ondersteund kunnen worden door slimme techniek. Kennisdeling Na een korte introductie van Wanda Kruijt was het woord aan Anne Grave. Als […]

Lees meer

Het Nieuwe Wonen – CONGRES

Het Nederlandse woon- en zorglandschap is in beweging. Waar vroeger het type zorg het uitgangspunt vormde voor woonvormen, lijken vandaag de dag sociale en technologische ontwikkelingen de doorslaggevende factor te zijn. Waar draait de toekomst van wonen en zorg om? Hoe kan een slimme woonomgeving leiden tot sociale interactie tussen (kwetsbare) mensen en tot duurzame leefbaarheid?

Lees meer