Gouden tijden of donkere wolken? De toekomst is ook een keuze

Even Apeldoorn bellen. Deze befaamde slogan kwam ik weer tegen toen ik onlangs opnieuw het reclamespotje zag waarin de verzekeraar uit de Gelderse stad toont hoe voor twee inbrekers in een villa letterlijk alle deuren opengaan omdat de eigenaar op een Apple-esque manier kilometers verderop de laatste snufjes in domotica staat te presenteren. Zulke scenario’s zijn geen toekomstmuziek. Het Internet of Things maakt het mogelijk dat álle installaties van een gebouw door een computer worden aangestuurd. Zulke woningen zijn er al en gaan er nog veel meer komen. Software is eating the world.

Lees meer

KIEN Technodag: informatie, verbinding, netwerken

Tijdens de KIEN Technodag op 20 april werd zoals gewoonlijk niet alleen (technische) informatie uitgewisseld, maar ook besproken hoe je als e-installateur je klant kunt benaderen en waar je daarbij op moet letten. Deze klant, de eindgebruiker, wordt dan ook vaak centraal gesteld. In de zaal zit altijd wel iemand die vanuit het gezichtspunt van de consument kritische vragen stelt. Aan de spreker, maar ook aan de mensen om hem heen.

Lees meer

Bestuur KIEN verwelkomt nieuwe leden en voorzitter

Het bestuur van KIEN is de afgelopen tijd wat veranderd: bestuurslid Sven Asijee is begin dit jaar gestart als voorzitter van het bestuur van Stichting KIEN. Daarnaast nemen ook Masi Mohammadi en Bas Kuypers zitting in het bestuur van de stichting.

Lees meer

Fotonica mag nooit te licht worden opgevat

Het gebruikmaken van licht om informatie door te geven is geen nieuw concept. Al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw wordt nagedacht over toepassingen met fotonica. Maar waar staat de technologie op dit moment en wat kunnen huidige toepassingen en toekomstige ontwikkelingen in fotonica betekenen voor de e-installateur?

Lees meer

Frisse School komt in Venlo tot leven

De eerste resultaten van innovatieteam FINN om te komen tot een ‘Frisse School’ zijn niet alleen bekend, maar ook te bezichtigen én te ervaren. Naast kennisdeling konden deelnemers aan de KIEN-innovatietafel op 23 maart bij het Integraal Kindcentrum De Zuidstroom zelf ervaren hoe het inspiratiedocument ‘Op school, daar wil je zijn’ tot leven is gekomen. Op de bijeenkomst waren onder meer vertegenwoordigers van fabrikanten, installateurs, adviesorganisaties, verschillende kennisinstituten en scholen aanwezig.

Lees meer