KIEN: 2016 het jaar van de samenwerking

De installatiebranche zou gouden tijden moeten beleven, gezien de betekenis van elektrotechniek voor de huidige informatiegedreven maatschappij. Toch heeft de branche nog moeite innovatie te omarmen. Stichting KIEN spoort installateurs aan de blik naar buiten te richten en samenwerking te zoeken met partijen die zijdelings de markt aan het betreden zijn.

Lees meer

Na het klimaatakkoord is het nu tijd voor de daden!

“Let’s act. Let’s act together. And let’s act now!” Die oproep deed minister-president Rutte bij de start van de klimaatconferentie op 30 november. Na twee weken onderhandelen in Parijs ligt er een akkoord waar alle landen hun handtekening onder hebben gezet. De mooie woorden op het wereldtoneel verdienen een daadkrachtig vervolg in ons land. Aan ons ligt het niet!

Lees meer

De NSVV lanceert de gloednieuwe gedragscode lichtberekeningen

Op 1 november lanceerde de NSVV de Gedragscode Lichtberekeningen. Met de gedragscode kunnen armaturenfabrikanten, leveranciers, adviseurs, ontwerpers en installateurs zichtbaar maken dat ze vakmanschap leveren en gebruik maken van een gedegen methode om lichtberekeningen te maken.

Lees meer

Student Vragenbank volgt in opdracht vakcongres

Als ondernemer bent u druk met klanten, productie en de organisatie. Daardoor ontbreekt soms de tijd om nieuwe ideeën uit te werken of vak- en marktontwikkelingen bij te houden. De Vragenbank van Stichting KIEN en TU/e SURE Innovation kan u op verschillende manieren ondersteunen. High potential studenten onderzoeken een bepaalde techniek of ontwikkeling en beantwoorden zo uw ondernemersvraag. Minder bekend is dat zij ook in uw opdracht kunnen deelnemen aan congres of vakbeurs. U ontvangt dan een uitgebreid verslag van de voor u relevante kennis en informatie die daar is gepresenteerd. Zo ging masterstudent Maijke Receveur naar het congres ‘AC/DC een kwestie van smaak?’ bij de TU Delft.

Lees meer

Inventarisatie papers PowerTech conferentie

Van 29 juni tot en met 2 juli 2015 vond de IEEE PowerTech conferentie plaats in Eindhoven. Stichting KIEN heeft opdracht gegeven aan medewerkers van SURE Innovation om de papers van die conferentie te bestuderen om er zo achter te komen welke papers interessant zijn voor de installatiebranche. Hier vindt u korte samenvattingen van de papers die hier uitgekomen zijn.

Lees meer