Stichting KIEN denkt mee tijdens coalitiebijeenkomst

Tijdens de coalitiebijeenkomst Vitaal Thuis die eind september werd gehouden is er met ruim 40 publieke en private partijen, waaronder Stichting KIEN, de richting bepaald van het gezamenlijke programma voor Vitaal Thuis tot eind 2016.

Lees meer

KIEN helpt de Rabobank bij totstandkoming afwegingskader duurzame investeringen

Een tijdje terug heeft de Rabobank aan KIEN gevraagd om een afwegingskader te formuleren voor duurzame en veilige investeringen in ledverlichtingsinstallaties. Nu wil de Rabobank het breder trekken en is KIEN gevraagd hoe de bank op een verantwoorde wijze kan investeren in het verduurzamen van de gebouwen. KIEN zou KIEN niet zijn als ze hier niet gelijk het belang van de klant zou combineren met de ontwikkeling van kansen voor de e-installateur.

Lees meer

Onderzoek TNO naar energiesysteem

Onze maatschappij is in hoog tempo bezig met een transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. In 2020 moet 16% van onze energievoorziening uit hernieuwbare bronnen komen en in 2050 willen we zelfs volledig zijn overgestapt. Dit betekent dat er steeds meer, veelal decentrale opwekking van hernieuwbare energie plaats gaat vinden. Niet alleen door energiebedrijven, maar in toenemende mate ook door bedrijven en particulieren. De energieconsument wordt ook energieproducent.

Lees meer

Derde succesvolle Technodag

Op 8 oktober jl. vond de derde KIEN Technodag plaats. Een druk bezochte, succesvolle, interactieve dag, die in het teken stond van opwekking, opslag en Power Quality bij grootschalige installaties tot 80A. Ruim 200 installateurs, fabrikanten, adviseurs en overige belangstellenden bezochten de KIEN Technodag die plaatsvond tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch.

Lees meer

Kennisplatform Energiekaart bundelt alle Nederlandse Smart Grid Projecten en hun resultaten

Op 24 september 2015 introduceerde Netbeheer Nederland De Energiekaart.net: de projectetalage van alle Nederlandse EnergieNetwerk projecten, pilots en proeftuinen en een overzicht van betrokken bedrijven en organisaties. Ook Stichting Kien staat erop. Wil je weten wat we doen? Klik op deze link: Stichting Kien voor een overzicht van het project of de projecten waar wij bij betrokken zijn.

Lees meer