Hele straten kunnen deze zomer zonne-energie gaan bundelen

Alle daken van een straat. Het complete dak van een school, of van een flatgebouw. Vanaf 1 juli wordt het mogelijk om niet alleen als particulier, maar ook als groep consumenten een nette vergoeding terug te krijgen voor zelf opgewekte energie met zonnepanelen.

Lees meer

Kennis energieprojecten gebundeld

Agentschap NL heeft kennis uit projecten op het gebied van energie-innovatie in Nederland gebundeld in de digitale Energie-Innovatiecatalogus. Zo’n zevenhonderd samenvattingen van demonstraties en onderzoeksprojecten uit de beleidsprogramma’s Energie Onderzoek Subsidie (EOS) en Innovatieagenda Energie (IAE) zijn in de catalogus opgenomen.

Lees meer

Bezoek Ceramic Fuel Cells BV in kader thema 0-energieomgeving

Op 14 januari bezocht een delegatie op uitnodiging van KIEN de productie-unit van Ceramic Fuel Cells BV in Heinsberg, Duitsland. KIEN is in het kader van het thema 0-energieomgeving geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van duurzame decentrale opwekking, slimme distributienetten en innovatieve opslagmethodieken.

Lees meer

Ondernemers haken aan bij Duurzaam Enspijk

Bij het verduurzamen van een gemeente, speelt het regionale bedrijfsleven een belangrijke rol. De ondernemers kennen de bewoners, de behoefte en de plaatselijke mogelijkheden het best en kunnen de bewoners heel gericht ondersteunen bij het verduurzamen van hun huishouden en hun wijk. Op woensdag 28 november hield KIEN een bijeenkomst in Enspijk met de lokale ondernemers om met elkaar de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Lees meer