Praktische innovatie voor jouw bedrijf door jong talent

Elke ondernemer loopt er weleens tegenaan. Een vraag van een klant waar hij op dat moment nog geen oplossing voor heeft. Toch is veelal voor zo’n vraag een passende oplossing te vinden. Maar omdat kennis en tijd ontbreekt blijft de vraag onbeantwoord. Een gemiste kans. Op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is niet alleen een schat aan innovatieve kennis aanwezig, maar ook enthousiaste studenten die opgeleid worden in de nieuwste ontwikkelingen van de techniek. KIEN heeft het initiatief genomen om die kennis toegankelijk te maken om zo de elektrotechnische installateur te helpen bij het vinden van de oplossing. Concreet en praktisch door inzet van studenten.

Lees meer

Bijeenkomst: Energieprestatiecontracten

Het thema energiebesparing en duurzame energie biedt kansen voor installatiebedrijven, want projecten op dit terrein kosten niet alleen geld maar leveren ook geld op. Als bedrijf dien je dan aan te geven wat de projecten opleveren. Ook moet je de verantwoordelijkheid nemen om gedane beloftes in te lossen. Welke kansen biedt het? En hoe werkt dat precies? Welke financiers bieden goede voorwaarden? Tijdens de bijeenkomst komen deze vragen en meer aan bod en staan interactie en kennisdeling daarbij centraal. KIEN organiseert op 19 december 2012 een bijeenkomst met als titel “Energieprestatiecontracten, beloning van kwaliteit”

Lees meer

Terugblik op dynamische verlichting in de ouderenzorg

“Bundeling van kennis en ervaring levert veel voordeel op”

Er was bijzonder veel belangstelling voor de workshop Dynamische verlichting in de ouderenzorg op 28 september jongstleden. De opkomst was niet alleen hoog, er waren vertegenwoordigers van alle partijen die met ouderenzorg en verlichting te maken hebben en er werd volop gediscussieerd. Een deelnemer schreef naderhand: “Wat een perfecte bijeenkomst, met een juiste melange van sprekers, met ieder hun specifieke aandachtspunt. Met name de professionele en brede insteek, met zeer betrokken sprekers, heb ik als erg goed ervaren.”

Lees meer

Column: mag het onsje meer zijn?

In onze maatschappij volgen de technologische en maatschappelijke veranderingen elkaar in een razendsnel tempo op. Innovatie neemt in snelheid toe. In veel vernieuwings- en veranderingsprocessen speelt elektrotechniek een essentiële rol. Immers elektrotechniek knoopt alles aan elkaar!

Lees meer