Onderzoek 0-energietunnel krijgt vervolg in samenwerking in samenwerkin RWS

Er wordt momenteel veel aandacht besteed aan het creëren van een 0-energieomgeving. Daarbij staat het concept van de Trias Energetica centraal: vermindering van energieconsumptie, gebruik van hernieuwbare energie en het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen. Het idee van een 0-energieomgeving kan ook toegepast worden op een verkeerstunnel. Rimma Dzhusupova, PDEng-student (Professional Doctorate in Engineering) en onderzoekster aan de TU Eindhoven, studeerde op 14 augustus af op haar onderzoek naar de Zero Energy Tunnel. De studie is in opdracht van KIEN uitgevoerd.

Lees meer

Aankondiging: Presentatie onderzoek ‘Gezond licht voor ouderen’

Wat zijn de effecten van een ‘Gezond licht’-installatie bij zorginstellingen op de gezondheid van de bewoners, op probleem- en slaapgedrag en op de belasting van het personeel? Wat zijn de economische effecten en voordelen? Op initiatief van KIEN en onder begeleiding van docent en onderzoeker ir. Mariëlle Aarts van de TU/e deed Jochem Straathof onderzoek naar de ervaringen van zorginstellingen met lichtplannen. Eind augustus – precieze datum wordt nog bekend gemaakt – worden de resultatentijdens een bijeenkomst gepresenteerd.

Lees meer