Uitnodiging 25 okt: (Led)Verlichting in de kantorenmarkt

Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN), VEI en de NSVV slaan de handen ineen en gaan samenwerken om de installateur van permanente kennis over licht en (led)verlichting te voorzien. Tijdens deze innovatiereis, die gezien moet worden als een langjarig samenwerkingsverband, zullen de medereizigers regelmatig worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen.

U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst: “(Led)Verlichting in de kantorenmarkt” op donderdag 25 oktober te Houten van 15:00 – 20:00 uur

Lees meer

Eerste KIEN technodag Zorg

Domotica Meer dan Technologie
De eerste KIEN Technodag op 15 juni jongstleden was een groot succes. Het programma bood de aanwezige e-installateurs veel informatie over de huidige stand van zaken van elektrotechnische innovatie in de zorg en gaf hen praktische aanknopingspunten voor hun eigen activiteiten in de zorgsector. En het was aanleiding voor geanimeerde rondetafeldiscussies.

Lees meer

Project Enspijk: ideeën en plannen worden contreet

Het onderzoek naar energieneutraliteit voor Enspijk krijgt binnenkort een concreet vervolg. Gemeente, inwoners en regionale ondernemers gaan met de resultaten en ideeën uit het onderzoek van de studenten aan de TU Eindhoven aan de slag om daadwerkelijke projecten te realiseren voor energiebesparing en decentrale energieopwekking in hun omgeving.

Lees meer

Techniek verbindt

Hoe gaan we om met nieuwe vormen van duurzame energie? Hoe zorgen we ervoor dat we ons energiegebruik slim plannen, dat we optimaal gebruik maken van omstandigheden en ontwikkelingen? En een belangrijke vraag: hoe zorg je voor samenhang?

Lees meer

Praktische inventarisatie duurzame energieprojecten

Eerste exemplaar tijdens KIEN-event ‘Innovatie verbindt’ uitgereikt

Eindhoven, 5 juli 2012 – Tijdens het netwerkevenement ‘Innovatie verbindt’ van Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) heeft voorzitter Gerard Manshanden vandaag het eerste exemplaar van de praktische inventarisatie ‘KIEN-e financiering van energiebesparing en duurzame energie’ overhandigd aan Martijn Dekker, directeur DIGIT Elektrotechniek, KIEN-bestuurslid en lid innovatiecommissie UNETO-VNI. De inventarisatie geeft tips en adviezen om innovatieve duurzaamheidsconcepten te organiseren en te financieren: van technisch haalbaar naar praktisch haalbaar. Met dit boekje wil KIEN, dat tijdens het netwerkevenement haar eenjarig bestaan viert, e-installateurs verder ondersteunen bij het vertalen van elektrotechnische innovatie naar daadwerkelijke marktkansen.

Lees meer